İstanbul'a üç yeni mahkeme

Yeni kurulanlarla birlikte özel yetkili mahkeme sayısı dokuza yükseldi.