İstanbul'un siluetine koruma

12.07.2013 - 11:07

Şehirlerin siluetleri torba yasaya eklenen madde ile yasal koruma altına alınacak.

Öneriler