Karadeniz sahil yolu

05.11.2009 - 10:43

Rize- Fındıklı Aksu geçişinin imar planı danıştay tarafından iptal edildi.

Öneriler