Köylüye obezite taraması

14.02.2011

Kırsal kesim için ilk kez kalkınma planı hazırlandı, pakette çarpıcı düzenlemeler var.

Öneriler