Muayenehane yasağı yolda

01.12.2010 - 11:01

Doktorların mesai saati dışında özel muayenehanede çalışmasına izin verilmeyecek.

Öneriler