Seksist karar

Yargıtay, kadının kendi direnişi ile tecavüzü engelleyemeyeceğine hükmetti.