Tapuda dijital dönem

31.12.2013

Tapu kayıtları bilgisayar ortamına aktarılmaya başlandı.

Öneriler