Tasarı 'Gezi'ye takıldı

06.06.2013 - 10:03

Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanun tasarısı genel kurul gündeminden çekildi.

Öneriler