Goriller tehlikede

25.03.2010 - 18:07

BM raporuna göre gorillerin nesli 15 yıl içinde yok olabilir.

Öneriler