Kalbi elinde yaşamak

31.07.2009 - 22:15

Bir süre önce takılan yapay kalp İsmail Çıvgın’ın elinde.

Öneriler