Küresel iklim değişikliği

02.01.2009

Uzmanlar: Karbondioksit emisyonları düşürülmedi.

Öneriler