Turizm bölgelerinde imar

11.06.2009 - 16:19

İmar yetkisi belediyeden alınıp Kültür Bakanlığı'na devrediliyor.

Öneriler