Fransız Expansion dergisi tarafından yaptırılan bir araştırma, Fransızlar ve Almanların Avrupalı komşularına nazaran gençlerin geleceği hakkında karamsar olduğunu ortaya koydu.

OpinionWay tarafından yapılan araştırmanın sonuçları, 15-24 yaşlarındaki gençlerin iş bulma zorlukları ya da gelecek yaşamlarındaki seviyeleri konusunda en iyimser kesimi Danimarkalıların oluşturduğunu gösterdi.

Avrupalıların yüzde 85'i gençlerin istikrarlı bir iş bulabileceğinin zor olduğunu düşünürken, Fransızların yüzde 94'ü ve Almanların da yüzde 95'i gençlerin iş bulmasının zor olduğu görüşünü paylaşıyor.

Danimarkalıların yüzde 65'inin iş bulmanın zor olduğunu düşündüğünü ortaya koyan araştırma, Fransızların yüzde 67'sinin, gençlerin gelecekte yaşam standardının şimdikilerden daha düşük olacağı görüşünde olduğunu, Almanların yüzde 63'ünün, Britanyalıların yüzde 42'sinin, İspanyolların yüzde 31'inin, Polonyalıların yüzde 16'sının, danimarkalıların da yüzde 16'sının aynı görüşte olduğunu ortaya koydu.

''Gençlerin gelecekteki tehditlere karşı koyma olanakları olacak mı?'' sorusu karşısında ise en karamsar olanlar Almanlar.

Bu soruya Almanların yüzde 57'si 'Hayır' derken, Avrupalıların yüzde 58'inin 'Evet' dediğini gösteren araştırma, Fransızların yüzde 51'i, İngilizlerin yüzde 46'sı, İspanyolların yüzde 45'i ve Polonyalıların yüzde 44'ünün olumsuz düşüncelerini ortaya koyuyor.

Bu konuda da en iyimser olan yine Danimarkalılar. Araştırma, Danimarkalıların yüzde 88'inin gençlerin gelecekteki tehditlere karşı koyacak olanaklara sahip olacağını düşündüğünü gösteriyor.