Çocuklar, yeterli büyüme ve gelişme için, yetişkinlere göre daha fazla besin öğelerine ihtiyaç duyarlar. Çocukluk döneminde edinilen beslenme alışkanlıkları, ileri ki yaşlarda beslenme düzenini etkilemekte ve kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon, kanser ve obezite gibi birçok hastalıklar için temel risk faktör oluşturmakta ve bu hastalıklara karşı ancak daha küçük yaşlarda doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılarak önlememiz mümkün olabilmektedir .

Günümüzde büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği zorluklar, çalışan anne sayısındaki artış, besin endüstrisinin gelişmesi, yaşam biçiminin değişmesi vb .gibi nedenler, tüketime hazır ürünlerin öğünlerimizde daha fazla yer almasına neden olmuştur. Fast-food tüketimi, reklamların ve hediye edilen oyuncaklarla cazip hale getirilmesiyle ve ayrıca rahat ulaşılabilir ve ucuz olmaları nedenleriyle özellikle çocuklar ve gençler tarafından daha sık tercih edilir hale gelmiştir.

Çocukların okula zamanında gidebilmek için, erken saatte uyanıyor olmaları, anne ve babaların bir taraftan işe geç kalma telaşında diğer taraftan da çocuğunu servise yetiştirme telaşında olması, ve bundan dolayı çocuğuna yeterince ilgiyi verememesi, güne çok erken başlamış olmaları ve kendilerini aç hissetmemeleri ve diğer nedenlerle maalesef çocuklarımızın kahvaltı yapmamalarına neden olmaktadır. Oysa ki kahvaltı öğünü, özellikle çocuklar için sağlıklı beslenmenin en önemli olmazsa olmazlarındandır. Çünkü kahvaltı öğünü, günün en uzun açlığı olan gece açlığının sonlandırılacağı ve biten enerjinin tekrar alınabilmesi için önemli ve gereklidir.

Büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği bir diğer zorluk öğle yemeklerinin ev dışında yenilmesine neden olmasıdır. Bu durum okul yemeklerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ön plana çıkarmıştır. Genellikle sağlıklı ve yeterli olmayan öğlen yemek menüleri, çocuklarımızın büyüme ve gelişmelerini tamamlama konusunda yetersiz kalmaktadır. Diğer bir taraftan okul kantinlerinde veya okul çevresinde satılan yiyecekler ile beslenen çocuklarımız için ayrı bir tehlike söz konusu olduğunu göz ardı etmemeliyiz.

Unutmayalım ki,

Sağlıklı bir çocuk geleceğin güvencesidir. Bugün sağlıklı beslenen çocuklarımız, yarın sağlıklı toplumun kurucuları olacaktır. O halde geç olmadan,

okul idaresinin ve öğretmenlerin beslenme bilgilerinin yeterli olması ve beslenmeye gerektiği kadar önem verilmesi,

okul yemekleri için ayrılan bütçenin daha geniş tutulması,

konusunda eğitimli kişiler tarafından mönülerin planlanması ve menü planlamada öğrencilerin ve ebeveynlerin görüşüne yer verilmesi,

öğrencilerin ve ebeveynlerin beslenme bilgi düzeylerinin artırılması ,

okul kantinlerinde çocukların daha çok tercih edecekleri ve sağlıklı olmayan yiyeceklerin satışına izin verilmemesi,

okul dışındaki çevrede sağlıksız besin satışı yapan yerlerin ve satıcıların olmaması,

daha çok fiziksel aktivitelerini artırmaya yönelik hem okul hemde ailenin bilinçlendirilip ve yaşama geçirilmesi,

Ebeveynleri tarafından, çocuklarımız uyanır uyanmaz ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerinin karşılandığı bir menüyle kahvaltı öğünü yaptırılarak, küçük bedenlerini güne hazırlamak ve okuldaki başarılarını etkileyecek öğrenme zorluklarına karşı mücadele edebilir duruma getirilmeleri

Özenle ve geç olmadan sağlanmalıdır.

Mutlu Öğünler, Mutlu Günler...

Uzman Diyetisyen
Nesrin Mutlu
nesrin@nesrinmutlu.com