Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, bu sorudan yola çıkarak bir araştırma yaptı. 180 ülkeden 60 bin katılımcıya hayatlarında en değer verdikleri şeyin ne olduğu soruldu.

Katılımcılara; güvenlik, barınma, iş, gelir, iş-yaşam dengesi, yaşam memnuniyeti, sağlık, eğitim, yönetim, toplum ve çevre seçenekleri sunuldu ve bir endeks hazırlandı.

OECD'nin "Daha İyi Yaşam Endeksi"ne göre Türkler, hayatta her şeyin başı sağlık diyor. Rusya, Norveç, İzlanda, Fransa ve Avusturya için de en değerli şey sağlık.

İngiltere, İsveç, almanya, Finlandiya ve Polonya yaşam memnuniyetini ilk sıraya koyuyor. ABD için de en önemlisi yaşam memnuniyeti. Komşusu Meksika'da ise en değerli olan çevre.

Kıbırs Rum Kesimi iş-yaşam dengesini birinci sıraya koyarken, öğrenci protestolarıyla sık sık gündeme gelen Brezilya, Şili ve Arjantinse en önemli eğitim diyor.