Bir kadın için bedenini hissetmek, bedeninde olmak daha kolaydır ve böylece o Öz Varlığa daha yakındır veya aydınlanmaya bir erkekten daha yakındır. Kadının doğası gereği önsezileri ve hissedişleri çok kuvvetlidir. O tıpkı bir doğa gibidir, değişen ve değiştiren. Bu nedenledir ki kadim kültürler (toplum) formsuz ve aşkın realiteyi temsil yâda tarif etmek için içgüdüsel olarak dişi figürleri kullanmışlardır.

İnsan zihni devreye girip insan yaşamını olumsuz yönde etkilediği için böylece tanrısal özlerinin realitesiyle teması yitirirler. Zihin direnir, kontrolü ele geçirmek için savaşır, kullanır ve kurnazca yönlendirir, saldırır ele geçirmeye ve yönlendirmeye çalışır. Zihni aşıp ve Varlığın daha derin realitesine yeniden bağlanmak için çok farklı niteliklere ihtiyaç vardır. ‘’Teslimiyet’’ derin spritüel bir boyuttur. İnsan kendi içindeki olumsuz yönlerini, zayıflıklarını fark edip onu keşfede bilmelidir. Bu bilinçli farkındalık değişim ve dönüşüme neden olur. Kendi bedeninde bilinçle uyanık halde olmayan bir insan için yaşamını yöneten, gözlemleyen zihindir. Zihin tıpkı kalabalık gibidir; düşünceler bireylerdir. Ve düşünceler sürekli orada oldukları için sürecin maddi olduğunu düşünürsün. Her bir düşünceyi bırak ve en sonunda hiçbir şey kalmaz. Çünkü zihin diye bir şey yoktur, sadece düşünce vardır. Zihni doğru kullanmak ve tamamen onun esiri olmamak gerekir. Yargılamama, yaşamı direnmek yerine ona izin veren bir açıklık, sevecen bir biçimde kucaklama kapasitesi olmalıdır. Zihin enerjisi sert ve kabadır, oysa Varlık enerjisi yumuşak ve uysaldır ama zihinden sonsuz derecede daha güçlüdür. O tüm yaşamların var olama nedenidir. Varlığın görünür tezahürü fiziksel evren olan Zekânın ta kendisidir. Kadınlar potansiyel olarak buna daha yakın olmaların rağmen erkekler de buna içlerinde ulaşabilirler. İnsan Var oluşla uyum içersinde olduğunda denge sağlanır ve Var oluşla uyum için farkındalık gerekir ve bu da doğal olarak zihnin doğru kullanılmasına nedendir.

Günümüzde kadınların olduğu gibi erkeklerinde çoğunluğu zihinlerini kullanmaktadır. Bu da kuşkusuz aydınlanmayı ve sevginin çiçek açmasını engelleyen olumsuz etkenlerdir. İnsan ilişkilerinde karşılıksız sevgi göstermek, vermek çok önemlidir. Çünkü zaten sevgi insana doğası gereği geri döner. Bir karşılık beklemeye hiç gerek yoktur. Nasıl güneş ışığı seçici değilse sevgide seçici değildir. Ancak onu hissetmek ve diğer canlılarında yaratılışlarına sebep olarak görmek, kabul etmek gerekir. İnsan ilişkilerinde akıl ve bilinç çok önemlidir ki bilinçli ilişkiler yaşana bilsin.’’Aydınlanmak... Gerçekten uyanmaktır ve bilinçli farkındalık halidir.’’Bir kadın ve erkek için koşulsuz gerçek budur ki her şeyde bilinçli farkındalık, uyum ve denge gerekmektedir.

Saygılarımla,
Nursen Aslandoğan

pertoa@mynet.com 
kungfuto.a.sitemynet.com