Astronomlarca kabul edilmiş 88 adet takımyıldız bulunmaktadır. Antik çağlardan bu yana yıldızlar, mitolojik kişiler veya hayvanlarla özdeşleştirilen karakteristik şekiller, yani takımyıldızlar biçiminde gruplandırılmışlardır. Işıltılı görüntüleri insanları her zaman büyülemiştir. Takımyıldızlara, Yunan mitolojisinden alınmış adlar verme düşüncesinin, M.Ö. 3. yy'da Makedonya Kralı Antigonos Gonatas'ın sarayında hekim ve ozan olan Aratos'tan (M.Ö. 310-245) çıktığı sanılmaktadır.

Gökkürenin Kuzey yarımküresinin haritası 2. yy' da Ptolemy tarafından hazırlanan ve 48 takımyıldızı kapsayan haritaya dayanmaktadır. Astronomların Güney Yarımküre'nin gökyüzünü daha geç bir dönemde gözleyebilmiş olmaları nedeni ile Güney Takımyıldızları da daha geç bir dönemde belirlenmiştir.

1925 Yılından sonra Uluslararası Astronomi Birliği gökyüzünü 88 takımyıldıza bölmüştür. Bu takımyıldızların en büyüğü Dişi Ejderha 1303 derece kare, en küçüğü Güney Haçı ise 68 derece karelik yer kaplamaktadır.

Zodyak'ımız ise, Yunanca “zoidiakos” teriminden gelir ve anlamı küçük hayvan işaretidir. Latincede ise zodiacustur. Dünyanın Güneş etrafındaki Ekliptik dediğimiz yörüngesini 12 parçaya bölen hayvanlar kuşağını Astroloji’de kullanmaktayız. Şimdi tekrar gündeme gelen 13. burç Ophiucus ise Yay burcunun bir bölümünü oluşturmaktadır.