Burbuçe'nin ardından: Bir görevle gelmişti, onu tamamladı ve döndü

Haberleri sayesinde Balkanlar Türkiye'ye daha da yakınlaştı. Onun haberleri Türkiye'nin, akrabalık bağı olan topluluklarla ilişkilerine olağanüstü katkılarda bulundu. Burbuçe çok genç yaşta, amansız bir hastalıkla aramızdan ayrıldı...

05.08.2019 - 13:47 |

"Bazı insanlar bu dünyaya görevli olarak geliyorlar, benim görevim de bu", demişti bir defasında...

Burbuçe'nin görevi; Kosova'da ikinci bir Bosna'nın yaşanmasını engellemekti. Bunun içindi tüm mücadelesi.

Kimse vermemişti böyle bir görevi ona. Ama içinde doğup büyüdüğü topluma, köklerine, topraklarına karşı bir sorumluluk duygusu hissediyordu.

Kosova'da tek taraflı bir oldu bittiye karşı tüm Arnavutlar, Türkler gibi o da ayak diretiyordu... Sırpların giderek artan baskısını, insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmanın bir yolunu arıyordu.

Batı dillerinde yapılan yayınların Avrupa'da yeterli karşılık görmediğini anladı. Zaten Avrupa, Bosna gibi Kosova'yı da yalnız başına bırakmıştı.

Çok kültürlü bir toplum içerisinde yaşamanın kazancı olan Türk dili ile, gerçekleri anlatmaya, dünyaya duyurmaya karar verdi.Kendisi Arnavut kökene sahipti ama Türk eşinin yardımıyla Türkçesini hızla ilerletti. Türkiye'deki itibarlı bir yayın organı ile temasa geçmek için gazeteci arkadaşlarından yardım istedi. Sonunda NTV'ye ulaştı..

"Kokunu Özledim" adlı kitabında Kosova aşkını anlatan NTV muhabiri Burbuçe Ruşiti'ye veda...  "Kokunu Özledim" adlı kitabında Kosova aşkını anlatan NTV muhabiri Burbuçe Ruşiti'ye veda... 

Burbuçe Ruşiti, 1997'den Kosova'daki Sırp işgali ve iç savaşın en hareketli günlerine kadar sayısız haber yaptı. Çok kültürlü bir toplumun yok edilmesini önlemek için hayatını ortaya koydu... İki küçük çocuğunu evde bırakıp eline mikrofonu aldı, sokaklara çıktı, yaşanan zulmü görüntüledi.Savaşı, öncesini, sonrasını aktardı, tüm tehlikelere rağmen barışa giden yolun her adımına tanıklık etti...

Gerçekleri önce Türkiye'ye ve oradan da dünyaya ulaştırmayı başardı.

Burbuçe Ruşiti NTV adına uzun yıllar Balkanlarda görev yaptı.

Haberleri sayesinde Balkanlar Türkiye'ye daha da yakınlaştı. Onun haberleri Türkiye'nin, akrabalık bağı olan topluluklarla ilişkilerine olağanüstü katkılarda bulundu. O güzel Balkan şivesiyle Tuna boylarından Selanik'e, Vardar Ovasından Edirne'ye bilinçaltımızda ne varsa bize hatırlattı. Tarihimizin, kültürümüzün zengin bakiyesini oluşturan Balkanlarda bizden bir ses oldu.

Burbuçe çok genç yaşta, amansız bir hastalıkla aramızdan ayrıldı.

Bir görevle gelmişti, onu tamamladı ve döndü.

NTV'NİN BURBUÇESİ'Nİ TATLI BALKAN ŞİVESİ İLE UNUTMAYACAĞIZ

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER