Bütçe dengesi vergi geliriyle pozitife döndü

Mayıs ayı bütçe dengesi 5 aylık düşüş serisinin ardından pozitife döndü. Bütçe dengesindeki fazlaya en önemli katkı ise keskin şekilde artan vergi gelirlerinden geldi. Fakat cari açık hala eksi tarafta kalmaya devam ediyor. Bu yıl 2,7 trilyon liralık bir cari açık bekleniyor. Bunun GSYH’e oranı ise yüzde 6,4.

Merkezi bütçe dengesi 6,7 milyar dolar fazla vererek 2006'dan bu yana en iyi performansını gösterdi ve aylık bazda en büyük bütçe fazlası verilmiş oldu. Bütçe dengesi ayrıca 5 ay üst üste verilen açıktan sonra sert bir dönüş yaptı.

Türk lirası bazında Nisan ayında 177,8 milyar TL açık veren bütçe dengesi, Mayıs’ta 219,4 milyar TL fazla verdi. Personel harcamaları ve sosyal yardımlar aslında bütçe üzerinde önemli bir yük. Ancak vergi gelirlerindeki yüksek artış, Mayıs bütçe dengesindeki pozitif görünümün en önemli etkeni. Veriye detaylı baktığımızda vergi gelirlerinin Mayıs ayında 898,4 milyar TL olduğunu görüyoruz. Nisan ayında bu oran 487,9 milyar TL idi. Vergi gelirlerindeki artışın etkisiyle Nisan’da 595,8 milyar lira olan bütçe geliri ise Mayıs’ta 1 trilyon liraya ulaştı.

Diğer yandan bütçe eksi vermeye devam ediyor. Son yılların en büyük bütçe açığını bu yıl içerisinde karşılamamız muhtemel. Yılın ilk 5 ayında 472 milyar liralık açık verilirken; bu yıl genelinde 2,7 trilyon liralık bir cari açık bekleniyor. Bunu GSYH'e oranladığımızda %6,4'e karşılık geliyor.

Ekonomi yönetimi, sıkı para politikasının yanı sıra sıkı bir maliye politikası da uyguluyor. Bu kapsamda tahmini olarak 7 milyar dolarlık bir gelir hedefleyen vergi çalışmaları da masada. Bu reformlar arasında en önemlisi kurumlar vergisi olacak. Düzenleme ile yurt dışı merkezli şirketlerin vergilendirilmesi hedefleniyor. Yurt dışında bu oran %15 seviyesinde. Türkiye'de merkezi yurt dışında bulunan 1024 grubun yer aldığı göz önüne alındığında önemli bir getiri sağlaması muhtemel.

Yurt içerisinde ise yap-işlet-devret (YİD) modeli ile kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında faaliyet gösteren kurumların ödediği kurumlar vergisi oranının da yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartılması öngörülüyor. Ayrıca ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına da asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER