Robotu kullanmak mı önemli, yapmak mı?

Robotu kullanmak mı önemli, yapmak mı?

ntv.com.tr 29.07.2019 - 08:44 |

Mesleki eğitim bir ülkede insan kaynağının işgücü piyasasına hazırlanmasında en etkili eğitim yöntemi. İşsizliğin azaltılmasında çok büyük önemi var.

İşverenlere istedikleri vasıfta eleman temin edilmesi, ara insan gücünün yaratılması, gençlerin iş sahibi olması, işte bunların hepsi mesleki eğitimle alakalı konular.

Gelişmiş ülkelerde mesleki eğitime büyük önem verilir. İş yaşamına girecek gençlerin önemli bir bölümü daha eğitimlerinin ilk aşamalarında meslek seçimleri yapar ve uygun oldukları mesleklere yönlendirilir.

Örneğin Almanya’da orta öğretimden sonra mesleki eğitimleri seçenlerin oranı o dönemdeki gençlerin yüzde 70’i kadar. Geriye kalan genç nüfus akademik eğitime, üniversiteye yönlenmekte. Biz de ise söylem olarak hep önem verilmesine rağmen, uygulamada mesleki eğitimi seçenlerin oranı yüzde 25 - 30 aralığında. Bir de eğitimin nitelik sorunu ortaya çıkınca mesleki eğitime yönelen gençlerin aldıkları eğitime rağmen vasıfsız olmaları sebebiyle iş bulmaları zorlaşıyor.

Bugün ülkemizde işverenlere sorulduğunda en önemli sorunlarının vasıflı eleman bulamamak olduğu ifade ediyorlar. Gerçekten de işletmecimiz, iktisatçımız, mühendisimiz çok, ne var ki fabrikada gelişmiş makineleri çalıştıracak, sanayide dönüşüme hazır işgücümüz yok.

Ayrıca konunun endüstriyel ve dijital dönüşümle de ilgisi var. Dijitalleşme, hayatın her alanını engel tanımadan değiştiriyor. Dijital dönüşümün birbirinden ayrılmaz nitelikte iki boyutu bulunuyor: Üretim teknolojilerinin ve insan kaynağının dönüşümü.

TEKNOLOJİ ÜRETECEKLER

Hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) hem de MESS Başkanı Özgür Burak Akkol şöyle ifade ediyor:

“Teknolojiyi kullanmakla yetinmeyip üretecek gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Robotu kullanacak değil; robot geliştirecek gençler yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda inisiyatif alıyoruz. Yatırım yapıyoruz, projeler geliştiriyoruz. Bu süreçteki başarımız, ülke olarak geleceğimizi belirleyecek. Bunun farkında olarak bugünden adımlar atıyoruz.”

Mesleki eğitim alanında ülkemizdeki en büyük burs programı MESS tarafından başlatıldı. MESS üyesi iş yerlerinde çalışanların mesleki eğitim alan çocuklarına verilen bursla 2018 - 2019 eğitim ve öğretim döneminde 5.000 öğrenciye burs sağlanmış. Sadece dört yılda 20 milyon TL burs verilmiş. Başkan Özgür Burak Akkol hedeflerinin 15.000 gence ulaşmak olduğunun altını çiziyor.

"İNSAN KAYNAĞI DİJİTAL DÜNYAYA UYGUN BİR ŞEKİLDE DÖNÜŞMELİ"

Dijital dönüşüm her yaştan tüm insanlığı etkiliyor. Dünya nüfusu yüzde1 artarken internet nüfusu yüzde 10, mobilden sosyal medyaya ulaşan nüfus ise yüzde 15 artış gösteriyor. Teknolojide yaşanan değişim gençlerin sahip olması gereken yetkinlikleri hızla değiştiriyor. Avrupa Birliği’nde bugün okula yeni başlayan çocukların yüzde 65’i şu an olmayan mesleklerde çalışacak. 2030 yılına kadar dünyada 4 milyon kişinin yeni yetenekler kazanması gerekecek.

Türkiye’de, 15 - 24 yaş arası genç nüfusumuz 13 milyon. Bu sayı dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan fazla. Gençlerimizin sayısı, küresel rekabet endeksinde ABD’den sonra 2. olan Singapur’dan 2.3 kat, Norveç’ten 2.5 kat, Hırvatistan’dan 3.1 kat daha büyük.

Genç nüfusu yarınlara iyi hazırlamak herkesin görevi. Sanayicimiz, işverenlerimiz en çok dertlendikleri vasıflı eleman yetiştirme konusunda ellerini taşın altına koymalılar.

Özellikle de dijital dönüşümün hızlandığı bugünlerde. Bu konuda şu sıralar çok önemli bir proje hayata geçmiş durumda. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) insan kaynağımızı dijital dünyaya uygun olarak dönüştürmek amacıyla faaliyete geçmiş durumda. Umarız diğer örgütlü işverenlerimizde aynı yolda yürürler. Devir artık her şeyi devletten bekleme dönemi değil, iş dünyası yaşanan değişime uygun olarak kendi kaynaklarını yetiştirmek zorunda.

İŞÇİ ÇOCUKLARINA KODLAMA EĞİTİMİ

MESS kendi üye işyerlerinde çalışanlarının çocukları için örnek bir proje de geliştirmiş. Dijital dönüşüme güzel bir örnek. Üye iş yerlerinde çalışanların çocukları için hayata geçirdikleri kodlama eğitimleriyle sadece bir yılda 11 ilde 2771 öğrenciye ulaşmışlar. Bu programa yapılan toplam yatırım miktarı 8.2 milyon TL.

Başkan Akkol kendisi de teknolojiye önem veren genç bir başkan olması sebebiyle eğitimlerin önemini her defasında dile getiriyor. Akkol çalışanların çocukları için verilen eğitimi şöyle özetliyor:

“20 kişilik sınıflarda, 6 eğitim günü boyunca günde 4 saat, toplam 24 saat bir aradalar. Tek günlük bir eğitim değil, sonuçlarının ölçümlenebileceği, öğrenmenin tam olarak gerçekleştiği sınıf eğitimleri düzenleniyor. Gençlerimiz yüksek kalitede çalışma kitleriyle eğitim alıyorlar.”

LABİRENTTEN BİLE ÇIKIYOR

Kodlama eğitimi alan gençler birbirinden farklı buluşlar ortaya çıkarıyorlar. Örneğin eğitime katılan bir öğrenci labirent çözen robot geliştirmiş. Labirent çözen robotlar, sanayide farklı alanlarda kullanıldığı gibi, enkaz altında veya benzeri labirent gibi karmaşık yerlerde yolunu bularak pek çok insanın hayatının kurtarılmasında önemli bir işlev görebiliyor. Öğrencinin geliştirdiği robot, yarın çok sayıdaki insanın hayatını kurtarmak da dahil, pek çok önemli soruna çare olabilecek nitelikte.

Bugün işgücü piyasamızın en ihtiyaç duyduğu konu vasıflı işgücünün yetiştirilmesidir. Bu bağlamda MESS’in yaptıkları tüm işverenlerimize, tüm sendikalarımıza örnek olmalıdır. Daha önce de ifade ettik; her şeyi devletten bekleme dönemi çoktan geçti, kendi insangücünü yetiştir, vasıflı çalışanlarınla daha fazla üret... 

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER