Kamu sektöründeki taşeron işçilerin yüzleri artık gülecek

Kamu sektöründeki taşeron işçilerin yüzleri artık gülecek

ntv.com.tr 25.12.2017 - 09:38 |

Kamu sektörü taşeron işçilerinin sürekli işçi kadrosunda istihdamıyla ilgili süreç sonuçlandı. Türkiye’de yıllardır çalışma hayatının en temel sorun alanlarından biri de böylece çözüme kavuştu.

Kadroya geçebilme imkânı, 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan taşeron işçileri kapsıyor. Söz konusu tarih itibarıyla çalışanları belirlemek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmiş olan işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet bildirgeleri esas alınacak. Diğer taraftan, doğum nedeniyle veya sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen sağlık sorunları yüzünden iş sözleşmesi askıda bulunanlar ve 4 Aralık tarihinde askerde olanlar da kapsamda yer alıyor.

Bununla birlikte, kadroya geçirilecek işçiler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan memur olabilme şartları yaş ve öğrenim durumu dışında aranacak. Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak da kadroya geçebilme şartları arasında sayılmış.

Başvuru ne zaman?

Sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyen taşeron işçilerinin, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih olan 2 Ocak 2018’den itibaren 10 gün içinde halihazırda istihdam edildikleri idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuruda bulunması gerekiyor. 13 Ocak 2018’e kadar kadroya geçmek için başvuru yapılması gerekiyor. Askerdekiler veya iş sözleşmesi askıda olanlar askerden döndükten sonra 10 gün içerisinde başvuru yaparak kadro geçişlerini başlatacaklar.

Bunun sonrasında, kadroya geçirilme ile ilgili 90 günlük bir süreç var. Yani, kadro başvurusunda bulunan işçilerin, kadroya geçiş için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesi, söz konusu tespite ilişkin itirazların karara bağlanması, şartları taşıyan başvuru sahipleri için idareleri tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/ veya sözlü ya da uygulamalı sınavın gerçekleştirilmesi, sınav sonuçlarına itiraz edilmesi durumunda bu itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olan kişilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi için idarenin toplamda 90 günü bulunuyor.

Emekli olana kadar

KHK’da yer alan düzenlemeye göre, sürekli işçi kadrolarına geçirilecek olanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılacak. Yani, aynı şekilde sürekli işçi kadrosuna dönüşecek. Söz konusu kadroların, ilgili idareler tarafından adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi gerekiyor.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, yukarıda belirtilen kadroya geçirilme şartlarını taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecek. Diğer taraftan, söz konusu kişilerin istihdam sürelerinin hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyeceği de belirtilmiş.

Maaşlar ne olacak?

En çok merak edilen konulardan biri de maaşların ne olacağıydı. KHK’de yer alan düzenlemeye göre, kadroya geçirilenler için geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar, söz konusu toplu iş sözleşmesiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacak.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER