850 yılında modern havacılığın kurucusu: İbn-i Firnas

850 yılında modern havacılığın kurucusu: İbn-i Firnas. Peki kaç kişi İbn-i Firnas’ın adını biliyor? Neden İbn-i Firnas bize öğretilmedi?

27.09.2019 - 17:23 | | Son Güncelleme : 27.09.2019 - 17:24

‘İlk uçan insan kim?’ diye sorsam…
Eminim…
Aklınıza gelen ilk yanıt…
Wright kardeşler olur…
Sonra…
Bir durur…
Düşünürüz…
Acaba doğru yanıt…
‘Hezârfen Ahmed Çelebi mi’ diye…
***
Belki…
Bazılarımızın aklına…
Hezârfen Ahmed Çelebi’nin kardeşi…
Lagâri Hasan Çelebi gelir…
Başka?
Başka yok!
Hepsi bu kadar…
***
Hezârfen Ahmed Çelebi…
Hakkında bilgimiz kısıtlı…
Onun hakkında tek atıf…
Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’ sinde vardır…
Evliya Çelebi…
“İptida, Okmeydan’ın minberi üzere, rüzgâr şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden temaşa ederken, Galata Kulesi’nin taa zirve-i belâsından uçarak, Üsküdar’da Doğancılar meydanına inmiştir” der…
***
Lagâri Hasan Çelebi hakkında da…
Bilgimiz kısıtlı!
Onun hakkında tek atıf…
Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatnamesi’nde vardır…
Evliya Çelebi’ye göre…
IV. Murad’ın kızı Kaya Sultan’ın…
Doğumu nedeniyle yapılan şenlikler sırasında…
50 okka barut macunundan yedi kollu bir fişek icat etmiş…
Sarayburnu’nda fişeğe binmiş…
Yardımcılarının fişeği ateşlemesiyle havaya yükselmiş…
Havada iken yanındaki fişekleri ateşleyince denizin yüzü aydınlanmış…
Büyük fişeğinin barutu kalmayıp yere doğru düşerken…
Ellerindeki kartal kanatlarını açıp…
Sinan Paşa Köşkü önünde denize inmiştir...
***
Hezârfen Ahmed Çelebi’nin…
İlk uçma denemelerinde…
10. yüzyıl Müslüman Türk alimlerinden olan…
İsmail Cevheri’den ilham aldığı söylenir…
Cevheri’nin bulgularını iyice inceleyen Çelebi…
Kuşların uçuşunu inceleyerek…
Tarihi uçuşundan önce hazırladığı kanatların…
Dayanıklılık derecesini ölçmek için…
Okmeydanı’nda sürekli deneyler yaptığı söylenir...
***
Fakat bilmediğimiz…
Bize öğretilmeyen bir husus var!
Hepsinden önce…
Abbas Kasım İbn Firnas vardı…
Bugün bazı Arap ülkelerinde havaalanları…
Hava üsleri ve eğitim merkezleri onun adını taşır...
NASA…
Ay’da bulunan 89 km çapındaki bir kratere…
İbn Firnas adını vermiştir...
Peki, neden?
Anlatayım…
***
İbn Firnas…
Birçok alanda çalıştı…
Fizik, kimya, astronomi okudu…
Astronomi tabloları hazırladı, şiir yazdı, el-Makata adlı saati tasarladı...
Kumdan cam imalatını bulan ilk kişidir İbn-i Firnas...
Gözlüğün mucidi olduğu da kabul edilir…
Tarihî kaynaklar…
Endülüslü Firnas’ın uzun çalışmalar sonunda yeni bir keşifte bulunup bir cihaz yaptığını…
Üzerine kumaş geçirip kanat yerine büyük kuş kanatları taktığını…
Bu âleti çalıştırarak havalanıp uçtuğunu kaydeder...
Üstelik havada uzun süre kuşlar gibi süzüldüğünü…
Daha sonra yavaşça yere indiğini söyler...
İbn-i Firnas’ın bu başarısı…
Batı’da uçak yapıp uçmayı başaran Wright Kardeşler’den…
Bir asır öncesine rastlar!
İbn-i Firnas…
850 yılında modern havacılığın kurucusu olmuştur…
***
Prof. Dr. Philip Hitti…
‘Arap Tarihi’ adlı eserinde şöyle derr…
ibn Firnas…
İnsanlık tarihinde ilk defa bilimsel uçma girişiminde bulunan kişidir…
***
Şimdi soru şu!
Kaç kişi İbn-i Firnas’ın adını biliyor?
Neden İbn-i Firnas bize öğretilmedi?
Neden bunu başkaları biliyor da…
Biz bilmiyoruz?

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER