Araştırma dediğin böyle yapılır!

Üniversite dediğin böyle olur… Araştırma dediğin böyle yapılır!Üniversiteyi ve araştırma yapan iki bilim insanını tebrik etmek gerekiyor...

12.01.2020 - 22:22 |

Müslümanlık nerde, bizden geçmiş insanlık bile…

Âlem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nâfile!

Kaç hakikî Müslüman gördümse: Hep makberdedir;

Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir!

 

M. Akif Ersoy, 1913’de kaleme aldığı ‘Birlik Bağı’ şiirinde böyle dert yanıyor...

***

‘Bu şiir ne alaka’ diyeceksiniz?

Anlatayım...

M. Akif Ersoy, sadece gözlemde bulunarak sonuca ulaşmış...

Araştırma filan yapmamış...

*** 

2015 yılında...

George Washington Üniversitesi’nden… 

Hossein Askari ve Scheherazade S. Rehman… 

Bir çalışma yaptı...

Çalışmanın konusu… 

‘Müslüman Ülkelerin İslam’a Uygunlukları’...

Çalışmanın sonuçları… 

‘Global Economy Journal’ dergisinde yayınlandı... 

***

Halkının çoğunluğu Müslüman olan…

Halkı Müslüman olmayan ve anayasasında İslam ülkesi olduğu belirtilen ülkelerin tümü incelendi...

Çalışmada… 

Hem İslam ülkelerinin hem de diğer ülkelerin… 

Hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler, insani ve siyasi haklar alanlarındaki politika ve uygulamaları… 

İslam’ın temel hükümlerine göre ele alındı...

İnceleme sonunda…

İslam ülkelerinin İslam’la neredeyse hiçbir bağının olmadığı tespit edildi!

***

Askari ve Rehman, ülkeleri 12 temel prensipte incelendi...

- Toplumun tüm üyelerine eşit iktisadi fırsatlar sunulması

- İktisadi adalet sağlanması

- Sözleşmelerin ve mülkiyet haklarının korunması

- Çalışmak isteyen herkese istihdam olanaklarının oluşturulması

- Eğitim olanaklarının eşit sağlanması

- Yoksulluğun önlenmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması

- Vergilerin toplumun diğer ihtiyaçları için kullanılması

- Tabii kaynaklarn toplumun bugünkü ve gelecekteki üyeleri düşünülerek yönetilmesi

- Yolsuzluğun önlenmesi

- Destekleyici bir finansal sistem oluşturulması

- Faizin kaldırılması ve finansal eğilimler

- Devlet yapısının bu ihtiyaçları karşılayacak verimlilik ve etkinlikte olması

***

208 ülke incelendi...

Araştırma sonunda ilk 40’da sadece 2 islam ülkesi yer aldı... 

Türkiye 65’inci sırada...

Suudi Arabistan ve İran, İslâmîlik sıralamasında ilk yüzde yer alamadı..

Birinci ülke Hollanda oldu... 

Yayınlanan raporda ilk 10 ülke… 

Hollanda, İsveç, İsviçre, Yeni Zelanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Lüksemburg, Avusturalya, Kanada şeklinde sıralanıyor... 

Hiçbir İslam ülkesi ilk onda yok!

İsveç, Danimarka, İngiltere ve Norveç gibi ülkeler…

İslâmîlik konusunda Müslüman ülkelere fark attı...

***

Üniversite dedğin böyle olur…

Araştırma dediğin böyle yapılır!

Üniversiteyi ve araştırma yapan iki bilim insanını tebrik etmek gerekiyor...

Hakikaten mükemmel bir araştırma yapmışlar…

Üstelik de olayı çok yönlü ele almışlar...

Dünyadaki tüm ülkeler incelemeye dahil edilmiş...

Neticede Kuran öğretilerinin batılı ülkelerde daha doğru uygulandığını ve Müslüman ülkelerin çoğunluğunun İslam’a uygun davranmadığını söyleyebiliriz...

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER