Bir tek şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak!

Önce…Kısa bir tanımlamayla yazıya başlayalım…Kontrol ya da denetim odağı…Bireyin, yaşadığı olayları ne kadar kontrol edebildiğini belirler…Kontrol odağı…Genel olarak içsel ve dışsal denetim olarak ikiye ayrılır…

06.03.2020 - 07:05 |

İçsel kontrol odağına sahip bireyler…

Yaşadıkları olayların gelişmesinde ve ortaya çıkmasında…

Kendilerinin belirleyici rol oynadığını düşünürler…

İç kontrol odaklı bireyler…

Başarılı, etkili, atılgan, girişimci, güvenli ve bağımsız yapıdadır…

Ayrıca…

Akademik olarak da daha başarılı…

Yarışma ortamlarında daha üstün olurlar…

***

Bu yapıdaki bireyler…

Olumsuz bir olay yaşadıklarında ya da mutsuz olduklarında…

Bu durumu kendi çabalarıyla aşabileceklerini…

Yaşamlarını değiştirebileceklerini düşünürler….

İçsel denetim odağına sahip bireyler…

Daha kolay rekabete girebilen, özgüveni yüksek bireylerdir...

***

Dış kontrol odağına sahip bireyler ise…

Olayların gelişiminde hiçbir rolleri olmadığına...

Yaşadıklarının kendileri dışındaki güçler…

Şans, kader, başka insanlar vb. tarafından belirlendiğine…

Kendilerinin yaşadıkları olayın gelişiminde pek rollerinin olmadığına inanırlar...

***

Bu yapıdaki bireyler…

Davranışlarının ve yaşadıklarının…

Kendileri tarafından yönlendirilemeyeceğine inanırlar...

İçinde bulundukları olumsuz durumu değiştiremeyeceklerini…

Yaşamlarını yönlendiremeyeceklerini düşünürler…

Kolayca çaresizlik duygusu yaşama eğilimindedirler...

***

Stanford Üniversitesi’nden Dr. Claudia M. Mueller…

Çocuklar üzerinde yaptığı araştırmalarda…

Kontrol odağı algısının…

Olaylar karşısında…

‘Motive olma ya da olmama’ kararını vermede etkili olduğu sonucuna varıyor!

***

Dr. Mueller…

İki ayrı çocuk grubuyla çalışıyor...

Bu çocuklara çeşitli oyuncaklar ve bulmacalar veriliyor…

Çocuklardan…

Bulmacaları çözmeleri isteniyor…

İlk aşamada…

İki grubun da başarıları benzer sonuçlar veriyor...

***

Birinci gruba…

‘Zeki’ oldukları için başarılı oldukları söyleniyor!

İkinci gruba ise…

‘Çalışkan’ oldukları için başarılı oldukları söyleniyor!

***

Deneyin ikinci aşamasında…

Yine aynı iki gruba…

Bu kez daha zorlu bulmacalar veriliyor...

Bir süre sonra…

Zeki olduğu için başarılı olduğuna inandırılmış çocuklar…

Denemekten vazgeçiyor ve pes ediyor!

***

Çünkü…

Zeka onların elinde olmayan…

Değiştiremeyecekleri, kendileri dışındaki bir olgudur!

Durum karşısında çaresiz kalıyor…

Değiştirebilecekleri bir şey olmadığını…

Yüksek kapasitelerinin bile yetmediğini kabulleniyorlar!

***

İkinci gruptaki çocuklar ise…

Aynı bulmacaları çözerken…

Zorlanmalarına karşın…

Denemekten vazgeçmiyorlar!

Çünkü…

Olayları çözümlerken…

Onları başarıya götüren özelliklerin başında…

Çalışkan olmalarının geldiğini biliyorlar!

***

Deney sonunda…

Çalışkanlar…

Başarı ve başarısızlığın…

Kendi kontrollerinde olduğunu bildikleri ve inandıkları için…

Muvaffak oluyorlar!

***

Velhasıl…

Zeki olmak önemli bir şey…

Ama…

Çalışkan olmak her şey!

***

İsterseniz, yazıyı…

Zeki bir insanın sözüyle bitirelim…

“Bir tek şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak!” M. K. Atatürk

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER