Büyük Açlık...

‘Büyük Kıtlık’ ya da diğer adıyla ‘Patates Kıtlığı, İrlanda’da 1845 yılında başlayıp 1852 yılında son bulan kitlesel açlık, hastalık ve göç dönemidir...

ntv.com.tr 13.04.2020 - 07:05 |

Kıtlığın nedeni…

Özellikle yoksulların temel besini olan…

Patatese bulaşan bir mantardı...

Mantar, patateslere verdiği zararla…

İrlanda’da patates kıtlığına yol açar…

Patates kıtlığı…

Tüm çabalara rağmen 7 yıl boyunca önlenemez!

***

Kıtlık…

Yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne…

Bir milyon insanın göç etmesine neden olur…

İngiliz toprak sahiplerine borçlarını ödeyemedikleri için…

Topraklarından çıkmak durumunda kalan İrlandalılar…

Çareyi göç etmekle bulur...

***

Yetersiz beslenme ve bakımsızlık…

Kısa zamanda hastalıkları beraberinde getirir...

Tifo ve kolera gibi bulaşıcı hastalıklar çok sayıda ölüme yol açar…

Bir milyona yakın İrlandalı…

Ceplerindeki son parayı…

ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’ya gitmek için kullanır...

Bazıları göç yollarında hayatını kayber…

Pek çoğu gittiği topraklarda umduğunu bulamaz!

***

1845’te ekilen patateslerin yüzde 40’ını…

Sonraki yıl tamamını yok eden mantar…

Yalnızca tarladaki değil…

Ambarlardaki patatesleri de etkiler...

Bunun neticesinde…

Halk yedi yıl boyunca açlık çeker…

Yedi yıllık kıtlık sona erdiğinde…

Kentin nüfusu yüzde 25 oranında azalır...

***

Kıtlık…

İrlanda tarihinde bir dönüm noktası olur...

Adanın demografik, siyasi, ekonomik ve kültürel manzarası değişir…

Günümüz tarihçileri…

İrlanda tarihini kıtlık öncesi ve kıtlık sonrası olmak üzere…

İkiye ayırır...

***

Şimdi…

Tarihin gizli sayfalarında kalan…

Olağanüstü bir öyküden söz edeceğiz…

İrlandalılar’ın her yıl andığı tarihi bu olay…

Aslında…

Bizi de çok yakından ilgilendiriyor!

İrlanda’da nesilden nesile aktarılan bu olay…

Özellikle…

İrlandalı çocuklara da anlatılır…

***

MEB’e bir sorum var:

Bizi yakından ilgilendiren bu olay…

Türk insanının cömertliğini…

İnceliğini gözler önüne seren olağanüstü bu hikaye…

Acaba bizim çocuklara anlatılıyor mu?

Müfredat ve ders içeriklerinde geçiyor mu?

Bizim çocuklardan kaçı bu olayı biliyor?

Tarih öğretmenlerinden kaçı bu olaya vakıf?

Bu soruların yanıtını…

İnanın…

Çok merak ediyorum…

***

1847 yılında…

Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han…

İrlanda’da yaşanan kıtlığın vahametini…

Kendisine hizmet eden İrlandalı doktorundan öğrenir...

Doktor…

Sultan’dan halkı adına yardım ister...

Aldülmecid Han, yardım talebini olumlu karşılar…

İrlanda’ya 5 bin Sterlin göndermeye karar verir…

***

Padişahın İrlanda halkı için 5 bin Sterlin yardımda bulunma istediği…

İngiliz hükûmetine bildirilir…

Fakat bu yardım isteği…

Kraliçe Victoria’nın dahi…

Kendi vatandaşlarına ancak 2 bin Sterlin yardımda bulunduğu…

Gerekçesiyle geri çevrilir…

***

Yapılmak istenen yardımın…

Bin Sterlin’'e düşürülmesini rica eden İngilizlerin…

Bu isteğini kabul eden padişah…

Diplomatik nezaket gereği…

Kraliçe’nin bağış miktarından daha fazla bağışta bulunmak istemez…

Bu nedenle para bağışını sembolik bir miktarda tutmaya…

Esas yardımını gizlice göndermeyi uygun bulur...

***

2 bin Sterlin değerindeki 3 gemi dolusu buğday…

İrlanda’ya gizlice gönderilir...

Yardım…

Gizli yapıldığı için…

Bu işlemin evrakları da gizli kalır!

Olayla ilgili tek belge…

Günlük bir gazetenin haberidir…

The Drogheda Independent gazetesinde yer alan habere göre…

Gemilerden ikisi Selanik’ten…

Üçüncüsü ise Stettin’den yola çıkmıştır...

***

Dublin Limanı’na yanaşan gemilerin…

Yüklerini buraya boşaltılmasına izin verilmez…

İlginçtir…

Bu izni vermeyen Kraliçe Viktoria’nın kendisidir!

Osmanlılar…

50 km kuzeyde bulunan Drogheda Limanı’na demirler…

Yüklerini bu limana boşaltır…

***

17 Nisan 1847 Pazar günü…

İrlanda’nın ulusal gazetesi London Times’ta…

Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han’ın cömertliği ile ilgili bir haber yayımlanır…

Kraliçe Viktoria ve İngiliz hükûmeti…

Bu yardımları nedeniyle…

Padişaha 25 Mayıs 1847 tarihli bir mektupla teşekkür eder…

İrlanda halkı da…

Aynı şekilde padişaha teşekkür maksadıyla bir teşekkür mektubu yollar...

İrlandalı’lar şehirdeki birçok yapıda…

Türk hilal ve yıldızına yer vererek…

Zor zamanlarında yardımlarına koşan…

Türk dostlarına şükranlarını sunar...

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER