Deprem, bir İstanbul gerçeği!

Deprem, bir İstanbul gerçeği!

27.09.2019 - 21:02 |

Kristof Kolomb…
14 yıldır tasarladığı…
Okyanus ötesine yolculuk projesini…
1484’te Portekiz Kralına sunar…
Ancak reddedilir!

***

Maddi zorluğa giren…
Finansör bulamayan Kolomb…
1484’te Sultan II. Bayezid’e başvurur…
II. Bayezid’den…
Kendi namına…
Emrine gemiler vermesi ister...

***

II. Beyazid…
Kolomb’u ciddiye almaz!
Talebini reddeder…
Kolomb…
Bayezid’den iki yıl sonra…
İspanyol kralına müracaat eder…
Teklifi makul görülür, desteklenir…
Kolomb…
1492’de Amerika’yı farkında olmadan keşfeder!

***

1502 yılında…
Leonardo Da Vinci…
II. Bayezid’a…
Haliç üzerine yapılması için 240 metre uzunluğunda bir köprü projesi sunar...
Da Vinci’nin bu sıradışı projesi…
II. Bayezid tarafından kabul edilmez!
Yıllar sonra benzeri bir köprü…
Norveç’te yapılır!

***

Sultan II. Beyazıd…
‘Yükselme Dönemi’ sultanlarının en talihsizi…
Onun döneminde…
Birçok iş…
Ters gitmiş!
Cem Sultan vakıası…
Ard arda gelen depremler…
Sultan’ın canını çok yakmış!

***

10 eylül 1509 günü Tokat’ta başlayan depremler…
‘Kuzey Anadolu Fayı’ boyunca devam eder…
14 eylül 1509 günü…
Gece 04.00’te…
İstanbul sarsılır...
Ama ne sarsılma!
İstanbul kıyamet gibi bir güne uyanır!
Kahire ve Kırım’dan dahi hissedilir sarsılmalar…
Depremler…
45 gün devam eder…
Halk…
İki ay çadırlarda yaşar...

***

İstanbul…
Osmanlı tarihinin kaydettiği…
En şiddetli depreme maruz kalır!
Küçük Kıyamet (Kıyamet-i Suğra) denilen bu depremde…
İstanbul yerle bir olur!
109 cami ve mescit yıkılır…
Bin 70 ev kullanılamaz hâle gelir...
Birçok kaynağa göre…
İstanbul’da hasar görmemiş yapı kalmaz…

***

Halktan 5 bin insan yaşamını yitirir…
10 bin kişi yaralanır…
Binlerce insan yıkıntılar altında gömülü kalır…
Toprak kaymaları yüzünden…
Çok sayıda İstanbullu…
Açılan yarıklara düşüp kaybolur…
Köpüren deniz dalgaları…
İstanbul ve Galata surlarını aşarak…
Sokaklarda tufan (tsunami) meydana getirir...
Eski su bentleri yıkılır...

***

Fatih ve Beyazıt Camii’si…
Topkapı Sarayı ve Ayasofya da bu depremden nasibini alır…
Sultan II. Bayezid…
Sarayının duvarlarına güvenemediğinden…
Sarayın bahçesine çadır kurdurur…
On gün kadar orada ikamet eder...

***

Depremin şiddeti hakkında…
Tek bir veri vardır!
O da bir tahmin niteliğinde...
Fransız Profesör Xaiver La Picho…
Bu depremin şiddetinin muhtemelen 8.00 olduğunu belirtir...

***

Sultan II. Bayezid…
İstanbul’daki deprem nedeniyle…
Devletin ikinci başkenti Edirne’ye gider…
Gider gitmesine de…
İstanbul depreminden 15 gün sonra…
Edirne’de İstanbul’dakine benzer…
Aynı şiddette bir deprem daha meydana gelir...
Mimar Hayreddin…
Padişah için ahşap bir ev yapar...
Sultan…
Bu ahşap evde ikamete başlar...
Aynı yıl…
Edirne’de benzer şiddette bir deprem daha olur!
Tunca Nehri’nin taşmasıyla birçok insan ölür…

***

II. Bayezid…
İstanbul’un yeniden imarı için…
Neler yapılması gerektiği konusunda ilgililerle bizzat toplantılar yapar…
29 Mart 1510’da başlayan imar faaliyetleri…
65 gün sürer…
Sultan II. Bayezid’in bu çabaları üzerine…
İstanbul kısa bir sürede adeta yeniden inşa edilir...
Bütün yenilenme faaliyetleri…
Mimar Hayreddin’in nezareti altında yapılır...
İmarın tamamlanmasından sonra…
Hükümdarın emri üzerine…
Üç gün ve gece…
Fakirlere yemek dağıtılır...

***

10 Temmuz 1510’da meydana gelen deprem…
Hafızalardaki korkuyu canlandırsa da…
Bu kez fazla hasara yol açmaz!
Sultan II. Beyazıd…
Depreme karşı önlem olarak…
Yerin altında biriken gazı…
Yerin üstüne vermek amacıyla…
Şehrin muhtelif yerlerine 2 bin deprem kuyusu açtırır…

***

Bu kuyular…
Depremi önlemede ne derece etkili olmuştur…
Bu tartışılır…
Ancak dönemi itibariyle…
Yine de girişimci bir faaaliyet olarak düşünülebilir!

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER