Ebeveynlere mesaj var!

Çocuğunuzun öz denetiminin geliştirmesi için elbette destek olun öz denetim becerisi desteklenmesi gereken önemli bir beceridir. Ancak çocuğunuzun sonraki yıllardaki başarısı için içinde yaşadığı ortamı zenginleştirin ayrıca ebeveyn olarak davranışınızı gözden geçirin!

11.04.2020 - 17:58 |


40 yıl önce felsefe bölümünde okurken…
Pedagojik formasyon kapsamında…
Psikoloji ve eğitim bilimleri bölümlerinden de dersler aldık…
Aldık almasına da…
Birçok bilgi bize eksik verilmiş!
Akademisyenler, ellerindeki sararmış kağıtlara…
Güncel bilgiyi iliştirememiş!
***
‘Üniversite tüm bilgiyi veremez!’ diyeceksiniz…
Doğru, haklısınız…
Ancak bazı bilgiler ‘es’ geçilemez!
Örneğin…
Aşağıda yazdığım olaydan…
Hiç söz edilmedi…
Hiçbir akademisyen, bu olayın yakınından geçmedi!
***
Dünyaca ünlü…
60 yıldır geçerliğini yitirmeyen…
İradeyi, haz ile ölçme deneyinden…
‘Marşmelov Deneyi’nden söz edeceğim…
***
Marşmelov Deneyi…
Stanford Üniversitesi’nden psikolog Walter Mischel ve ekibi tarafından…
1960’larda düşünülmüş…
Marşmelov testi denen deney…
Aslında çok basitti!
***
Deneyde…
Okul öncesi yaş aralığında bulunan çocuklara…
Bir adet marşmelov verilir…
Araştırmacılar daha sonra çocuklara kuralları söyler…
Şayet çocuklar…
Bu marşmelovu 20 dakika süresince yemezlerse…
Süre sonunda…
Kendilerine ilave bir marşmelov daha verilecektir!
***
Araştırmacılar çıktıktan sonra…
Odada yalnız kalan çocuklar…
Önlerindeki marşmelova bakarak…
Kendilerini tutsalar mı…
Yoksa ödülü hemen yeseler mi…
Bir türlü karar veremezler!
***
Genellikle çocukların yarısından azı testi geçer…
Pek çok çocuk…
Hazzı erteleyemez, ödülü hemen yer!
Psikologlar…
Testi birçok kez uygular...
Genellikle benzer sonuçlar elde edilir…
***
Deney sonucunda çeşitli çıkarımlarda bulunulur…
En önemli sonuçlardan biri şudur:
Teste katılan çocukları yıllarca takip eden araştırmacılar…
Marşmelovları hemen yemeyen…
Bekleyen çocukların…
Daha yüksek eğitim başarısı elde ettiklerini…
‘Akademik Yeterlilik Testi’ puanlarının daha iyi olduğunu…
Daha fazla özgüvene sahip olduklarını…
Daha fazla stresle baş etme kapasitesi gösterdiklerini…
Daha iyi işlere girdiklerini saptamışlar!
***
Psikolog Walter Mischel…
Marshmallow testini uygulayarak…
Otokontrolun hayata etkisini arastirmis…
Otokontrolun kariyer başarısı için…
Güvenilir bir gösterge olduğu sonucuna ulaşmış…
***
Daha sonraki yıllarda…
Marşmelov Deneyi…
Kamerun’da etnik bir grup olan Nsolar’ın…
4 yaşındaki çocuklarına uygulandı…
Araştırmayı yürüten Bettina Lamm…
Nsolar’ın çiftçilikle geçinen bir topluluk olduğunu belirtiyor...
***
Bu topluluktaki çocukların çoğu…
Elektriğin ve suyun olmadığı kerpiç evlerde yaşıyordu...
Ayrıca…
Bu çocukların küçük kardeşlerine bakmak…
Çiftlikte anne babalarına yardım etmek gibi sorumlulukları da bulunuyordu!
***
Deney sonucunda…
Kamerunlu çocuklar…
Skorları altüst edecek oranda…
Batılı çocukların test sonuçlarına büyük fark atıyor!
Lamm…
“Fark inanılmazdı. Kamerunlu çocuklar, gerçekten çok farklı davrandılar, daha fazla bekleyebiliyorlardı” diyor…
***
Lamm ve meslektaşları…
Testi yaklaşık 200 Kamerunlu ve Alman çocuğa uyguladı...
Deneyde…
Kamerunlu çocuklar ikinci ödül için Alman çocuklara göre…
Ortalama iki kat daha uzun süre beklediler...
Öz denetim konusunda…
Büyük başarı ortaya koyan Kamerunlu çocukların…
Ödül kazanma oranı yüzde 70 iken…
Alman çocuklarda bu oran yüzde 30 oldu!
***
Lamm…
Alman çocukların ödüllerini beklerken…
Olumsuz duygularını daha fazla belli ettiğini belirtiyor...
“Alman çocuklar, bekleme süresiyle adeta savaşıyorlardı. Parmaklarıyla oynuyor, kendi kendilerine konuşuyor, bekleyebilmek için, dikkatlerini dağıtabilecek her şeyi deniyorlardı. Buna karşılık, Kamerunlu çocukların çoğu, öylece oturup bekledi. Hatta beklerken uyuyakalan dahi oldu” diyor…
***
Lamm…
Kamerunlu çocukların Marşmelov testinde neden bu kadar iyi olduklarını…
Tam olarak bilemediklerini belirtiyor...
“Çocuk davranışları karmaşık ve inceliklidir. Ama bunun sebeplerinden birisi, Batılı ebeveynlik tarzından tamamen farklı olan ebeveynlik tarzı olabilir” diyor...
***
“Batılı anneler, bebeklerini daha ağlamadan emzirir, böylece çocukların olumsuz duygular ifade etmesi gerekmez” diyor, Lamm…
Batılı anneler…
Bebeklerinin neye ihtiyacı olduğunu anlamak için…
Onun verdiği işaretleri gözler…
Kamerunlu anneler…
Böyle yapmaz!
Lamm…
“Annelerin bebek için neyin iyi olduğunu bildiğine ve bebekleri için en iyisini yapacağına inanırlar. Bunun için bebeğin işaret vermesine gerek yoktur” diyor…
***
“Çocuklar büyüdükçe bu ebeveynlik tarzı devam eder. Çocukların ihtiyaçlarını kontrol etmeyi öğrenmesi ve arzu ya da isteklerini dile getirmemesi beklenir. Kamerunlu anneler itaat ve saygı bekler. Çocuklar da beklemeleri gereken durumlara uyum sağlama konusunda iyidir. Böylece öz denetimi öğrenirler” diyor, Lamm...
***
Marşmelov testinin sonuçları tartışılabilir…
Çokça da tartışılmıştır…
Ancak bize verdiği mesaj açıktır:
Çocuğunuzun öz denetiminin geliştirmesi için…
Elbette destek olun…
Öz denetim becerisi…
Desteklenmesi gereken önemli bir beceridir...
Ancak çocuğunuzun sonraki yıllardaki başarısı için…
İçinde yaşadığı ortamı zenginleştirin…
Ayrıca…
Ebeveyn olarak davranışınızı gözden geçirin!

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER