IQ düzeyimiz yüksek değil!

‘Vallahi bunu ben soylemedim’ deyip, önce kendimi bir garantiye alayım, sonra da konuyu açıklamaya çalışayım…

ntv.com.tr 27.08.2017 - 12:16 |

Alman Bild Gazetesi, 2016 yılında ‘Statistic Brain Research Institute’a bir araştırma yaptırıyor. Araştırmanın konusu, ‘Dünyadaki Tüm Ülkelerin IQ Seviyesi’… 

‘Statistic Brain Research Institute’ tarafından uygulanan test sonuçlarına göre dünyada insanların zeka düzeyleri IQ testleriyle ölçülmüş ve ulusların ortalama IQ seviyeleri orta çıkmış.

Doğal olarak bu listede ilk bakacağınız ülke, Türkiye olacak…

‘Acaba bizim IQ seviyemiz kaç?’

İlk buna bakacaksınız…

Hiç umutlanmayın, bizim durum vahim!

Ulusal IQ skorları araştırmasına göre, en yüksek IQ seviyesine sahip iki ülke 108 puan ile ile Hong Kong ve Singapur. Güney Kore 106 puanla bu ülkeleri taip ederken, en düşük IQ seviyesine sahip ülke ise 59 puanla Ekvador Ginesi olarak açıklandı.

Türkiye ise zeka seviyesi konusunda pek umut verici bir sırada değil.

Bizim ülke 90 puana sahip, yani listenin ortalarında yer alıyor…

Bu araştırmalar, farklı kurumlar tarafından da yapılıdı…

Türkiye, farklı kurumlarca yapılan testlerde de ortalama 88 ile 90 arasında bir IQ düzeyi ile orta sıralarda yer aldı.

90 IQ düzeyi, bu araştırmalara göre ‘ortalama zeka düzeyi’nin biraz üzerinde görünüyor.

Bu arada, bilinen IQ derecelerini belirtelim…

Zeka Engelli                    20-34
Embesil                           35-49
Geri Zeka                         50-69
Sınırda Zeka                   70-79
Donuk Normal Zeka     80-89
Normal Zeka                  90-109
Parlak Zeka                   110-119
Üstün Zeka                   120-129
Dahi                                130-150

Ölçümde kullanılan testler tamamen mantıklı sonuç çıkarmaya dayalı. Dolayısıyla ölçüm biçiminin kültürle, dini inançlarla ya da subjektif bir konuyla ilgisi yok.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Şili, Hırvatistan ve Kırgızistan bizimle aynı sırada.

IQ SIRALAMASINDA İLK 10     

1. Hong Kong 108 puan
2. Singapur 108 puan
3. Güney Kore 106 puan
4. Japonya 105 puan
5. Tayvan 104 puan
6. İtalya 102 puan
7. İzlanda 101 puan
8. Moğolistan 101 puan 
9. İsviçre 101 puan
10. Avusturya 100 puan

IQ SIRALAMASINDA SON 10

39. Lesotho 67 puan
39.Liberya 67 puan
39. Saint Kitts 67 puan
39. Sao Tome Adası 67 puan
40. Gambiya 66 puan
41. Kamerun 64 puan
41. Gabon 64 puan
41. Mozambik 64 puan
42. Saint Lucia 62 puan
43. Ekvator Ginesi 59 puan

Yapılan araştırmalar zeka düzeyinin gelişimin birçok farklı unsurun etkisi altında olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar arasında doğuştan gelen genetik etkiler, iklim ve beslenme koşulları, gelir düzeyi, ailenin öğrenim düzeyi gibi birçok farklı unsur yer alıyor. IQ düzeyini insanların taşıdıkları genlerden beslenmeye kadar birçok unsur etkilese de, en belirleyici etki eğitim sisteminden geliyor.

Dünyada son 20 yılda eğitime, araştırmaya, bilime ve teknolojik ilerlemeye imza atan ülkelerin IQ testlerinde ilk sıralarda yer alması, bize bilime dayalı eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

***

Şimdi gelelim bir başka araştırmaya…

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’ olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma projesi...

Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kaldı.

2015-PISA testi, 72 ülke ve ekonomik bölgede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapıldı. Bu, 72 ülkenin 35’ini Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) ülkeleri oluşturuyor.

Türkiye 72 ülke arasında 50’nci sırada yer alırken, daha önceki testlere göre performansı geriledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada da 35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler oldu.

BİLİM: OECD ülkelerinde eğitim gören öğrencilerin yüzde 7.7'si bilim konusunda testte en yüksek sonuçları aldı. Singapur’da 4 öğrenciden 1’i, Tayvan, Japonya, Finlandiya’da 7 öğrenciden 1’i bu seviyede.

20 ülkede ise öğrencilerin sadece yüzde 1’inden azı en yüksek notları aldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye’de bu oran yüzde 0,3 seviyesinde. Singapur eğitimde en başarılı ülke.

MATEMATİK: Singapur, Hong Kong (Çin), Makao (Çin) ve Tayvan matematik konusunda başı çekiyor. Japonya’daki öğrencilerin performansı ise OECD ülkeleri arasında en iyisi.

Türkiye’deki öğrencilerin matematik testindeki başarı ortalaması OECD ülkeleri ortalamasının altında.

Türkiye’nin bu testteki başarı seviyesi Birleşik Arap Krallığı, Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Trinidad ve Tobago, Tayland ve Arnavutluk ile benzerlik gösteriyor.

OKUMA: Singapur, Hong Kong (Çin), Kanada ve Finlandiya okumada en iyi performansı gösteren yerler oldu. İrlanda, Estonya, Güney Kore, Japonya ve Norveç de OECD ortalamasının üzerinde kalırken, 41 ülke OECD ortalamasının altında kaldı. OECD ülkeleri arasında Kanada ve Finlandiya başı çekiyor, Türkiye ve Meksika ise bu testte en sonda yer aldı.

2015-PISA’DA BAŞARILI İLK 20 ÜLKE

1. Singapur
2. Japonya
3. Estonya
4. Tayvan
5. Finlandiya
6. Çin: Macao
7. Kanada
8. Vietnam
9. Çin: Hong Kong
10. Çin: Pekin, Şangay, Jiangsu ve Guangdong
11. Güney Kore
12. Yeni Zelanda
13. Slovenya
14. Avustralya
15. İngiltere
16. Almanya
17. Hollanda
18. İsviçre
19. İrlanda
20. Belçika

***

Bir şey dikkatinizi çekti mi, iki araştırma arasında?

IQ’su yüksek olan ülkelerin, PISA’sı da yüksek; eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerin IQ’su da yüksek…

Yeni, yine bir paradoks…

IQ mu, PISA’yı; yoksa PISA’mı, IQ’yu besliyor?

Bence ikincisi…

Sizce?

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER