‘İyi bir eğitimde okulların yeri yok!’

Başlıktaki söz Ivan Illich’a ait. Illich… ‘Okulsuz Toplum’ (Deschool Society) kitabında… Açıkça… Bu ifadeyi kullanıyor… ‘İyi bir eğitimde okulların yeri yok!’ diyor…

06.02.2020 - 07:45 |

Illich…

Eğitimi değil…

Mevcut eğitim sistemini eleştiriyor!

Yetersiz ve yanlış eğitim sisteminde…

Yenilenmeye gidilmesi gerektiğini vurguluyor...

***

Deschool Society’…

Ivan Illich’in 1971 yılında kaleme aldığı…

Eğitimin…

Kurumsallaştırılmasını sorguladığı…

Bir dizi makaleyi içeren bir eser...

***

Yazar…

Günümüz eğitim sisteminde…

Okulların…

Etkisiz olduğu kadar…

Bölücü nitelik taşıdığını ifade ediyor!

Illich…

“Okuldaki eğitim…

Konu odaklı bir yapıya sahip...

Pasif konumda bulunan öğrenen…

Sadece okulun verdiği ile yetinmekte zorunda kalıyor…

Öğretim hedefleri…

Kurum tarafından belirleniyor” diyor…

***

Illich…

Bu eserinde…

Okullardaki aydınlanma evresinin artık sona erdiğini…

Okulların var olan haliyle…

Gelişimin önünü tıkadığını ileri sürüyor…

“Devlet bütçelerinin en ağır yüklerinden olan eğitim harcamaları, korkunç boyutlara ulaşmış. Eğitim sisteminin işleyişindeki aksaklıklar ve kaynakların yanlış kullanımı, durumu ne yazık ki içinden çıkılamaz bir hale getirmiştir” diyor...

***

Durumun sürekli kötüye gittiğini…

Düzeltme çalışmalarının kayda değer sonuçlar vermediğini ileri süren…

Illich…

Tek çözümün…

Eğitim anlayışının kökten değişmesiyle sağlanacağını söylüyor…

***

Illch’e göre…

Uygulanmakta olan eğitim sistemleri…

Yetenek gelişimine yeterli önemi vermeyen…

İstenilen bilgiden çok…

Sistemin zorunlu koştuğu bilginin öğrenildiği…

Bireysel ihtiyaçları göz ardı eden…

Kısıtlayıcı ve köreltici bir durum almıştır...

Bu doğrultuda…

Eğitimi bireyselleştirip…

Otoritelerin kontrolünden çıkarmak…

Hem sosyal…

Hem de ekonomik anlamda…

Refahın artmasına neden olacaktır!

***

İlginçtir…

Illich’in kendisi…

Yeni bir eğitim sistemi önermiyor…

Bunun yerine…

Birbirinden bağımsız…

Ancak beraber uygulanabilecek yöntemler öneriyor...

Illich…

Bu önerilerini…

Yetenek geliştirme merkezleri, modern eğitim araçları, serbest profesyonel eğitimciler üzerine inşa ediyor...

***

Matt Hern…

‘Deschooling Our Lives’ (Hayatın Okulsuzlaştırılması) adlı eserinde…

Illich’le benzer şeyler şöylüyor…

Hern…

“Çocuklar, bundan yaklaşık 190 yıl önce Prusya’da, ulusu inşa edecek kurbanlar olarak seçildiler ve okullara kapatıldılar. Prusya’dan tüm dünyaya yayılan ‘zorunlu eğitim’in hapishaneleri, milyarlarca insanı benzer süreçlerden geçirerek ıslah etti ve etmeye de devam ediyor. Bir özgürleşme eylemi olması gereken eğitim, düşüncelerimizi ders kitaplarına ve birilerinin direktiflerine, bedenlerimizi sınıfların, okulların içine, sıraların arasına hapsederek, sistemin talimatlarına göre yaşayan ve düşünen insanlar yarattı. Okullar öylesine benimsendiler, asil işlevleri öylesine örtbas edildi ki, tüm aileler çocuklarının bu hapishanelerin gönüllü tutukluları olmaları için her yolu dener oldu. Ailelerin isteksiz olduğu durumlarda ise devlet üstüne düşen görevi yaptı” diyor.

***

Ivan Illich ve Matt Hern…

Zorunlu kitle eğitimine karşı çıkıyor…

Politik bir faaliyet olan eğitimin…

Yeniden özgürleşme eylemine dönüşmesi için…

Neler yapılabileceğine dair önemli ipuçları sunuyorlar...

Otorite, devlet, eğitim, öğrenme, öğretmen ve okul kavramlarını…

Farklı boyutta tartışmaya açıyorlar…

VIDEO: PISA DİREKTÖRÜNDEN TÜRKİYE YORUMU

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER