LYS'de netler yükseldi? Peki tercihleri nasıl etkileyecek?

2017 LYS'de geçen yıla oranla netler yükseldi. Peki netlerin yükselmesi ne anlama geliyor?

12.07.2017 - 17:10 | | Son Güncelleme : 12.07.2017 - 17:16

10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde yapılan LYS sınavlarının sonuçlarını açıkladı. Her şeyden önce sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerden tek bir ricam var, n’olur sonuçlarla kavga etmeyin, sonuç her ne geldiyse, buna göre kendimizi şekillendirelim.

Bence, kötü sonuç yoktur; kötü tercih vardır, önemli olan elimizdekini iyi değerlendirmek...

80 soruluk matematik sınavına giren 814 bin 421 adayın soru çözüm ortalaması 15,68 net oldu. Geçen yıl 50 soruluk matematik testinde adayların soru çözüm ortalaması 9,85; 30 soruluk geometri testindeki net sayısı ise 4,22 olmuştu.

Geçen yıl toplamda matematik testinin ortalaması 11 net oldu. Bu yıl matematik testinde bu ortalamanın 4 net dolayında yükseldiğini görüyoruz.

LYS-2’de 30 soruluk fizik sınavında 449 bin 812 adayın soru çözüm ortalaması 6,82 oldu. Geçen yıl adayların soru çözüm ortalaması 5,03’tü. Adayların 30’ar soruluk kimya ve biyoloji testlerinde de ortalama 10 doğru yapabilmesi dikkat çekti. Kimya testinde geçen yıla göre çok fazla bir farklılık göze çarpmıyor, ancak biyoloji testinde adayların geçen seneye oranla 3 puanlık bir artışı kaydettiği görülüyor.

YILLARA GÖRE TÜRKİYE SORU ÇÖZÜM ORTALAMALARI

TESTLER                         SORU SAYISI   2014     2015     2016    2017

MATEMATİK                               80                15,19   13,50    14,07   15,68
FİZİK                                             30                5,28       6,48      5,03      6,82
KİMYA                                          30                7,54       8,75      9,53     10,23
BİYOLOJİ                                      30                9,33       9,78      7,73     10,13
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI        56               18,73      20,98    27,36  21,80
COĞRAFYA-1                             24                8,7         10,21     7,88     9,30
TARİH                                           44               12,78     13,12    14,87   17,70
COĞRAFYA-2                             14                5,24        5,82       7,88      5,19
FELSEFE GRUBU                      32               10,68      10,80      9,53    11,90
ALMANCA                                   80               25,24      26,56     24,95   28,85
FRANSIZCA                                80                32,75      35,60     31,05   31,14
İNGİLİZCE                                   80                21,48      20,07     20,02   22,73

LYS-3 sınavındaki 56 soruluk edebiyat testinde ciddi bir düşüş var. Geçen yıl ortalama 27 soruyu net yapan adaylar, bu yıl soruların ancak 21’ini doğru yanıtlayabildi. 56 soruluk edebiyat testinde adaylar ortalama 21 soruyu doğru cevaplarken, 24 soruluk coğrafya testinde soruların ancak 9 tanesine net yanıt verebildi. 2016 LYS’de adaylar 56 soruluk edebiyat testinde soruların 27,36’sını doğru yanıtlamıştı. Bu yıl ortalamada 6 netlik bir düşüş yaşandı.

2017 LYS-4 sınavındaki 44 soruluk tarih testinde ortalama 17,70 soruyu net yapan adaylar, 14 soruluk coğrafya-2’de 5,19; 32 soruluk felsefe grubu testinde de 11,90 net yaptı.

LYS-5’te 80 soruluk İngilizce testinde adaylar sadece 22,73 soruyu net yapabildi. Fransızca ve Almanca testlerinin ortalaması, İngilizce testinden daha yüksek geldi. İngilizce, her iki testten ortalama 8 puan geride kaldı.

NETLERİN YÜKSELMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bir testte, soru çözüm ortalaması yükseldiyse, o sorunun puan değeri düşer, dolayısıyla bir önceki yıla göre getirisi daha düşük olur. Ancak burada paniğe gerek yok; getirisi herkes için düşüyor, dolayısıyla herkesin puanı düşecek.
Burada açıklanması gereken bir başka önemli nokta daha var: Biz ne yapıyoruz, puanları geçen yıl ile kıyaslıyoruz; ancak geçen yıl, olmuş bitmiş bir süreç, aslında buna çok takılmamak gerekir, sadece geçen yıl ile bir kıyasla yapıyoruz. Puanlar geçen yıla göre düştüyse, aslında herkesinki düştü, burada kaybedilen ya da mağdur olunan bir şey yok; önemli olan, bu yılki grup içinde kimin neti ya da puanı diğerinden daha yüksek, buna bakmak lazım...

ÇOK ÖNEMLİ DATALAR

Tercihleri yaparken, üç gündür verdiğimiz bu önemli dataları mutlaka dikkate alın, kendi değerlendirmelerinizin yanına buradaki verileri de ekleyin...

Dünyada üniversitelerde verilen eğitimin kalitesi farklı kriterlere göre ölçülerek sıralamalar yapılıyor. Peki, Türkiye’de en iyi üniversite sıralamasında durum nasıl? Bu konuda farklı kriterlere dayalı farklı sonuçlar bulunuyor.

Türkiye’nin en iyi üniversitelerini belirlemek için ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde2009 yılında kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarı tarafından bir çalışma yapılıyor, “Üniversitelerin Akademik Performansa Dayalı Genel Sıralaması” saptanıyor...

Bu çalışmada Türkiye’deki 125 üniversitenin, ”Makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı” olmak üzere toplam 9 kritere göre belirleniyor.

URAP; kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurum.

URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kuruldu. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak. Hedef, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen göstergelere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmak...

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılından buyana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralıyor. Türkiye sıralamasında, Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı veriler kullanılıyor.
URAP’ın üniversitelerimiz için geliştirdiği bu sıralama sisteminin her üniversitenin kendi konumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olacağını umuyoruz.

Üniversitelerimizin bazı konulardaki eksiklerini görüp kendilerini geliştirerek belirli bir süre içinde dünya sıralamalarında daha üst sıralara yükseleceğine inanıyoruz. Halen, üniversitelerimizin dünyadaki yeri çok sayıda Avrupa üniversitesinden daha iyi. Üniversitelerimiz, tüm maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyorlar...

Bu çalışma, üniversiteleri ‘iyi’ ya da ‘kötü’ şeklinde ayırmayı hedeflemiyor. Amaç, üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmak. Diğer sıralama sistemlerinde olduğu gibi, bu sistemin de eleştiriye açık yönleri tabii ki var, ancak önerilere ve ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapılarak mevcut sıralama sistemi sürekli olarak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları da asla gözardı edilmemeli...

Yapılan değerlendirme, üniversitelerimizi 9 göstergeye göre sıralıyor:

1- Makale Sayısı

2- Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı

3- Atıf Sayısı

4- Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı

5- Toplam Bilimsel Doküman Sayısı

6- Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı

7- 2014-2015 Yılı Doktora Mezun Sayısı

8- Doktora Öğrenci Oranı

9- Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER