Şizofreni hastası öğretmenlik yapabilir mi?

Şizofreni hastası öğretmenlik yapabilir mi? ‘Şizofrenik bozukluk’ taşıyan bir kişinin devlet memuru olması, almış olduğu sağlık kurulu raporuna göre şekilleniyor. Memurluk için genel bir yasak söz konusu değil, çalışacağı işe bağlı olmak koşuluyla bu konuda bir yasak yok.

13.09.2017 - 10:10 | | Son Güncelleme : 13.09.2017 - 11:33

‘Şizofreni’ kelimesi, Yunanca bölünmüş anlamına gelen ‘şizo’ ve akıl anlamına gelen ‘frenos’ sözcüklerinin birleşiminden geliyor.

Kişi, aynı anda iki farklı gerçekliğe inanıyor. Birçok alt tipi bulunan şizofreni, çok değişik gidiş ve sonlanış gösteren bir beyin bozukluğu. Şizofrenide hastalığın gidişi her birey için farklılık gösteriyor. Hastaların büyük kısmı tedaviden fayda görebilir, ama hastaların yaklaşık yüzde 30’unda ne tür sağaltım yapılırsa yapılsın, belirgin bir iyileşme olmuyor.

Şizofreni hastaları dünyayı değişik algılar. Normalde çevrede var olan uyaranlar dışında olmayan sesler, hayaller, garip kokularla dış dünya onlar için karışık ve anlaşılmazdır. Bu ortamda hastalarda anksiyete artışı, heyecan ve korku sıklıkla görülür. Bu duygularla birlikte, normal olmayan davranışlar sergilerler. Konuşurken konudan konuya atlama, içerik olarak bir anlam ifade etmeyen sözcükleri birbiri ardına sıralama, dinleyenler tarafından bir anlam ifade etmeyen sözcük salatası dediğimiz içeriği boş, anlamsız ve karmaşık konuşma biçimleri görülebilir...

Şizofren hastalar mevzuat gereği pilot, kaptan, subay, polis vb. olamıyor. Ancak memurluk için genel bir yasak söz konusu değil, çalışacağı işe bağlı olmak koşuluyla bu konuda bir yasak yok.

Şizofren hastası öğretmenlik yapabilir mi?

Yapabilir!

Derse girebilir mi?

Girer!

Derse giren şizofren öğretmenler var mı?

Var!

Ruhsal durumu ne kadar ağır olursa olsun milli eğitim müdürlükleri, öğretmeni devlet memuru olduğu için görevden alamıyor. Müfettişler şizofren öğretmeni hastaneye gönderse bile, ağır derecede hasta raporu olmadıkça öğretmen öğrencilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu konuda milli eğitim müdürlerinin eli kolu bağlı, yapacakları bir şey yok!

Baştan belirteyim, amacım kimseyi zan altında bırakmak değil, konu üzerinden prim yapmak gibi bir niyetim de yok...

Bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek niyetindeyim, sorunun çözüme kavuşması tek dileğim. Açık konuşacağım, ‘aman aramızda kalsın’ ricasına kafa sallamayacağım!
Neden böyle yapıyorum, birazdan anlayacaksınız! Bu saklanacak, görmezden gelinecek ‘he he’ denilecek bir konu değil, üstelik konu çocuklarımızı ilgilendiriyorsa...

Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “... geçenlerde bir çocuk, derslerine iki öğretmenin girdiğini söyledi. İlk başta anlayamadım, şaşırdım, bir derse neden iki öğretmen girer ki, tuhaf geldi. ‘Bu ne bolluk, üstelik de öğretmen atamalarında sıkıntı varken’ dedim. Sonra sordum soruşturdum, meğer öğretmenlerden biri şizofren hastasıymış, diğeri de normal. Onun yanında, ötekini de derse sokuyorlarmış. Biz, bu durumda bir şey yapamıyoruz, elimiz kolumuz bağlı. Sağlık Bakanlığı raporuna ‘öğretmenlik yapamaz’ ibaresi koymadığı müddetçe, biz o öğretmeni derse sokmak zorundayız!” demişti…

‘Şizofrenik bozukluk’ taşıyan bir kişinin devlet memuru olması, almış olduğu sağlık kurulu raporuna göre şekilleniyor. Şizofreni tanısı konulan bir kişinin, sağlık kurulu raporunda ‘çalışamaz’ ibaresine yer verilmesi istihdam edilmesine engel olurken, çalışamayacağına dair bir ibarenin bulunmaması, uygun işlerde görev almasına engel olmuyor.

Şizofren öğretmenin dersine girdiğini çocuklar biliyor, veliler biliyor, okuldaki idareciler de biliyor, yani cümle alem bu konuyu vakıf!

Lakin kimse bu konuda bir şey yapamıyor!

Konuya bir dikkat çekeyim dedim…

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER