Sözcük fakiri gençlik!

Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ülkelerin ders kitaplarında kullandıkları kelime sayılarını karşılaştıran bir araştırma yaptı. Ulaşılan sonuçlar düşündürücü!

NTV 03.12.2019 - 23:38 |

TÖMER’in araştırmasına göre…

ABD’de ders kitaplarında 71 bin 681 sözcük kullanılırken…

Almanya’da 70 bin 400 sözcük ve kavram kullanılıyor…

Japonya’da 44 bin 224…

İtalya’da 31 bin 762…

Fransa’da 30 bin 193 sözcük ve kavramdan oluşan bir zenginlik söz konusu...

Suudi Arabistan’ın ders kitaplarında bile kelime sayısı 13 bin 579…

Şimdi sıkı durun!

Türkiye’ninki ise…

Ders kitaplarında sadece 7 bin 260 sözcük kullanılıyor!

***

İngilizler ve Almanlar…

Okul öncesi  çocuklarına 2 bin kelime…

7-12 yaş grubundaki çocuklarına en az 5 bin kelime öğretmeyi hedefliyor...

Bir insanın günlük hayatında azami 3 bin kelime kullandığını… 

Kültürlü bir kişinin kelime dağarcığında yaklaşık 25 bin kelime bulunmasını…

Kendini yetiştirmiş bir insanın ise…

En az 40 bin kelime bilmesi gerektiğini hesaplamışlar…

Eğitimde varmak istedikleri hedefi…

Buna göre şekillendirmişler!

***

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde…

Afyonkarahisar il merkezinde…

İlköğretim 5. ve 8. sınıflar ile…

Lise son sınıf öğrencilerinin…

Sözlü anlatımdaki aktif kelime servetini belirlemeye yönelik…

Bir yüksek lisans tezi yapılmış…

Sonuç vahim!

  1. sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımda aktif kelime serveti 1.030…
  2. sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımda aktif kelime serveti 1.223…
  3. sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımda aktif kelime serveti ise yaklaşık 1539 çıkmış…

***

Yukarıda verdiğim sayılar...

Sözcük fakiri olduğumuzu gösteriyor…

Biz çocuklarımıza…

Okul çağında…

İlk ve ortaöğretimde…

Dil becerilerini en çok geliştirecekleri yaşta…

Yeterli donanımı ne yazık ki veremiyoruz!

***

Sözcük ve kavram öğretimi…

Anadil öğretiminin en önemli unsurları...

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olarak belirtilen dil becerilerinin kazandırılması ile…

Sözcük dağarcığı arasında sıkı bir ilişki var...

Hayal kurmanın bile…

Sözcüklerle yakın ilgisi var...

Kavramları…

Daha az sözcük kullanarak öğrenen nesillerin…

Hayalleri de kısıtlı oluyor!

***

Çocuklarımızın ve gençlerimizin…

Kelime fukarası olduklarını…

Bu nedenle…

Kendilerini ifade edemediklerini…

Soramadıklarını…

Sorgulayamadıklarını…

Rahatlıkla söyleyebiliriz!

***

Hâl böyleyken…

Aşağıdaki raporu…

Kısıtlı sözcük ve kavram servetimizle…

Şöyle özetlemek isterim:

“Böyle başa böyle tarak!”

***

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı…

“Eğitim Kalitesi 2018” raporuna göre…

Türkiye 137 ülke arasında 99. oldu…

İsviçre'nin ilk, Yemen'in son sırada yer aldığı listede…

Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkeler Türkiye’nin önünde sıralandı...

Türkiye, yalnızca 38 ülkenin önüne geçebildi…

Türkiye, Mozambik, Nikaragua, Tanzanya, Etiyopya ve Kamboçya’nın bulunduğu yüzdelik dilimde yer aldı!

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER