Tıp fakülteleri asgari koşulları ne ölçüde karşılıyor?

YÖK… Fakültelerin eğitim ve öğretime başlaması ve sürdürebilmesi için… Birtakım asgari koşullar belirler…Tıp fakülteleri de… Bu kapsamda değerlendirilir…

ntv.com.tr 28.01.2020 - 07:35 | | Son Güncelleme : 28.01.2020 - 07:44

Bu değerlendirmede…

Tıp fakültelerinin…

Eğitime başlama ve eğitime devamında…

Laboratuvar koşulları, öğretim üyesi sayısı, öğrenci kontenjanı, öğretim üyesi ve öğrenci sayısı oranı vb. kriterlere bakılır…

***

İlginçtir…

Tıp fakültelerinin asgari ölçütleri…

60 - 120 öğrenciye kadar belirlenmiş…

120 öğrenci üstü…

Belirsiz!

Kontenjanı 120’den fazla olan…

Tıp fakültelerinin asgari koşulları muallakta!

Yani…

Kervan yolda dizilecek!

Asgari koşullarda…

İngilizce ve Türkçe programların her biri için…

Öğretim üyesi sayısının…

Ayrı ayrı hesaplanma koşulu da bulunuyor!

Ama…

Bunda da asgari bir standart yok!

***

Koşullar var…

Ancak…

Asgari kriterler yok!

Tıp fakültelerinde incelenen 486 branşta…

Temel tıp bilimlerinde 153 branşta…

Klinik bilimlerinde 333 branşta asgari kriterlerin sağlamadığı görülüyor!

***

Örneğin…

ANATOMİ branşında…

60’a öğrenciye kadar 1…

120’ye kadar 2 olan öğretim üyesi kriteri…

Kırıkkale ve Çanakkale 18 Mart’ta 150’ye 1…

Kahramanmaraş Sütçü İmam’da 140’a 1…

Düzce’de 120’ye 1 oranı ile sağlanamıyor!

Bu arada…

ANATOMİ branşında…

Türkiye ortalamasının…

Öğretim üyesi başına 47 öğrenci olduğunu belirtelim!

***

FİZYOLOJİ branşında…

Türkiye ortalaması…

Öğretim üyesi başına 46 öğrenci...

Bunu baştan belirtelim…

Şimdi…

Asgari koşullara gelelim…

Bu branşta da…

Yine 60’a 1…

120’ye 2 koşulu geçerli…

Oysa…

Gülhane Tıp’ta oran 300’e 2…

Cumhuriyet’te 200’e 1…

Namık Kemal’de 120’ye 1 olarak gerçekleşmiş!

***

BİYOKİMYA branşında…

Türkiye ortalaması…

Öğretim üyesi başına 34 öğrenci...

Bu branşta…

60’a 2…

120’ye 3 koşulu geçerli…

Ancak…

Mersin’de 210 öğrenciye 2…

Okan’da 160’a 2…

Adıyaman’da 130’a 2 oranı söz konusu…

***

MİKROBİYOLOJİ branşında…

Türkiye ortalaması…

Öğretim üyesi başına 35 öğrenci...

Bu branşta…

60’a 2…

120’ye 3 koşulu geçerli…

Lakin…

Harran’da oran 140’a 3…

Muğla Sıtkı Koçman’da 180’e 2…

Maltepe’de 110’a 2 oranını görüyoruz!

***

FARMAKOLOJİ branşında…

Türkiye ortalaması…

Öğretim üyesi başına 41 öğrenci…

Bu branşta…

Asgari standart koşulu…

60 öğrenciye 1…

120 öğrenciye 2 öğretim üyesi…

Gel gör ki…

Hamidiye Tıp Fak. 210 öğrenciye 1 öğretim üyesi…

Tokat Gaziosmanpaşa Tıp Fak. 120’ye 1…

Ahi Evran’da 100’e 1 oranı ile karşılaşıyoruz…

***

PEDİATRİ branşında…

Türkiye ortalaması…

Öğretim üyesi başına 11,6 öğrenci...

Bu branşta…

Asgari standart koşulu…

60 öğrenciye 3…

120 öğrenciye 5 öğretim üyesi…

Fakat…

Uşak’ta 90’a 1…

Beykent’te 60’a 1…

Ordu’da 90’a 1 oranı gözüküyor!

***

Tıptaki tüm branşları…

Burada sıralamaya…

Ne bilgim…

Ne de yerim elverir!

Dilim döndüğünce…

Elim yettiğince…

Durumun vahametine kalem oynattım…

Gerisi…

YÖK’ün ve tıbbiyenin alanı! 

***

Tüm istatistikler…

29.12.2019 YÖK verilerinden derlenmiş…

Değerlendirmeyi…

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi…

Patoloji Laboratuvarı Eğitim Sorumlusu

Prof. Dr. Murat Alper yapmış…

Güzel ve değerli bir araştırma…

Tebrik ederim…

***

Genel tabloya bakıldığında…

Öğretim üyesi sayılarının ve öğretim üyesi sayısı başına  düşen öğrenci sayısının…

Birçok branşta eşikaltı olduğu…

Eşiküstü olanların bir kısmında ise…

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının…

Makulün çok üstünde olduğu anlaşılıyor...

***

SONUÇ: YÖK’ün tıp fakülteleri için belirlediği asgari standartlar, ne yazık ki pek içacıcı gözükmüyor!

ÇÖZÜM: Asgari standartlarda azami mücadele gösterilmeli!

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER