Üniversite tercihi yapacak meslek lisesi öğrencileri dikkat!

Üniversite tercihi yapacak olan meslek lisesi öğrencileri lisans programlarına ek yerleştirme puanları ile yerleştirilmeyecekler.

17.07.2017 - 12:12 |

Aman dikkat!

Tercih süreci başladı, henüz çok fazla bir yoğunluk yok. Geçtiğimiz ilk haftada, geçen yılların yoğunluğunu pek gözlemleyemedim. Resmi tercih sürecinin başlayacağı bu hafta, eminim oldukça sıkı geçecek.

Günde yaklaşık 50 öğrencinin tercihlerine yardımcı oluyorum.

Gelen öğrencilerde şuna şahit oldum: Meslek lisesi öğrencileri “Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar ek puanları hesaplanmış olsa bile Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler” maddesinden bir haberler!

30.03.2012 tarihinden sonra meslek liselerine kayıt olan öğrenciler, hala lisans programlarına ek yerleştirme puanları ile yerleştirilmeyeceklerini bilmiyorlar, hemen hemen tüm meslek lisesi öğrencisi, tercihlerini yaparken ek puanlı yerleştirme puanlarını kullanıyor.

Adaylar, yukarıdaki maddeyi gösterdiğimde, "Eee, peki bunu niye yazmışlar?’ diye soruyorlar.

Sevgili Gençler,

meslek lisesi mezunu her adaya, bu ek puanlı yerleştirme puanını yazmışlar, ancak bu herkes bunu kullanabilir anlamına gelmiyor; bunu kullanacak olanlar, 30.03.2012 öncesi kaydolan veya o tarih öncesinde kayıt olup da, henüz mezun olmayan adaylar kullanacak.

Bu maddeyi anlamadığınız takdirde, ya tercihlerinizi yanlış yapmış olacaksınız ya da boş bir beklenti içinde olacaksınız.

Aklıma gelmişken, bu önemli noktayı açıklama gereği duydum.

Açıklanması gereken birkaç önemli nokta daha var:
Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilirsiniz. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklar. Ancak tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde kesinlikle değişiklik yapılamaz.

2017-YGS/LYS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2018-YGS/LYS'lere girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşer.

Özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programını kazananın değil, kayıt yaptıranın OBP’leri bir sonraki yıl yaıya düşüyor, buna da dikkat edin.

YATAY GEÇİŞ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Bu soru, tercih döneminin baş aktörlerindendir. Sıkça dillendirilir, kolay yapılacağı sanılır. Oysa yapılması, söylendiği kadar kolay değildir.

Aşağıda, yatay geçişle ilgili en doğru ve en geniş açıklamayı bulacaksınız. Okuyun, tercihlerinizi ona göre yapın.
 
Yatay Geçiş, üniversite sınavı sonuçlarına göre bir programa yerleştirildikten belli bir dönem sonra, aynı ya da farklı bir bölüme ya da başka bir üniversitedeki bir bölüme geçmek isteyen öğrencilere belli kurallar çerçevesinde geçiş imkanı veren bir uygulamadır.

Puan Türü: Öğrencinin okuduğu program ile geçiş yapmak istediği programın puan türü farklı ise, sınava girdiği yıl geçiş yapacağı bölümün puan türünün hesaplanmış olması gerekir (TM-1 den MF-4‘de geçiş yapmak isteyen öğrencinin, sınava girdiği yıl MF4 puanının da hesaplanmış olması gerekir).

Not Ortalaması: Yatay geçiş yapmak için aranan ilk şart yüksek not ortalamasıdır. İstenen en düşük not ortalamasını üniversiteler kendisi belirler ve genelde en düşük ortalama 4.00 üzerinden 3.00 ile 3.50 arasında değişir. Yatay geçiş kontenjanlarının sınırlı olduğu düşünülürse, en yüksek ortalamaya sahip olan öğrencinin şansının daha yüksek olduğu görülür.

Geçiş Zamanı: Öğrenciler en erken I. öğretim yılını tamamladıklarında yatay geçiş başvurusu yapabilir. Hazırlık ilk yıl sayılmaz, öğrencilerin not ortalamasının hesaplanabilmesi için bölümlerinde bir yılı tamamlamaları gerekir. Önlisans programlarında ilk yarıyıl ya da son yarıyıl için; lisans programlarıda ise ilk yıl ya da son yıl için başvuru yapılamaz.

Başvuru sayısı: Bir öğrenci 2 kez başvurabilir. Üniversitenin onayı olduğu sürece, bir kez reddedilen bir öğrenci bir sonraki yarıyılda da başvuru yapabilir. Bu kararlar tamamıyla üniversitelere bırakılmıştır. Normalde 2. başvuru, 2. öğretim yılı sonunda yapılır.

Öğrenci Sayısı: Bir bölüme yatay geçişle kaç öğrenci alınacağı genellikle o bölümün öğrenci kontenjanı ile orantılıdır. Bu oran % 5-10 arası olabilir. 100 kişilik bir kontenjanı olan bölüm 5 öğrenci alabilir. Bu sayılar da üniversiteler tarafından belirlenir ve açıklanır.

Özel Durumlar: Kayıt dondurmuş olanlar yatay geçiş hakkını kaybetmez. Disiplin cezası almış öğrenciler yatay geçiş için başvuramaz.

YATAY GEÇİŞ TÜRLERİ 

Yatay geçişler, kurumlar arası ya da kurum içi olmak üzere iki türlü olabilir.

A-KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ 

Kurumlar arası yatay geçiş öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin bir programından, başka bir üniversitede aynı düzeydeki eşdeğer bir diploma programına geçiş yapması anlamına gelir (ODTÜ Sosyoloji bölümünden, Boğaziçi Sosyoloji bölümüne geçiş).

Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir.

Not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar da yatay geçiş başvurusunda bulunabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları not şartına göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapacak adayların:

1. Geçiş yapacakları kurumun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarı sağlamaları veya

2. Ulusal veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS gibi) geçiş yapacakları kurumun belirlediği başarı düzeyinde bir puan almaları gerekir.

HANGİ KURUMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ YAPILIR?

1. Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programlarından Normal Öğretime Yatay Geçiş Yapılabilir.

Şartları: Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması gerekir ya da öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

2. Açıköğretim ya da Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Birinci veya İkinci Öğretim Programlarından Açık veya Uzaktan Eğitim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Şartları: Geçilen programın ücretini ödemek gerekir.

4. İkinci Öğretim Programları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Şartları: Bir ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

5. Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Bir Programdan Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Bir Programa Yatay Geçiş Yapılabilir.

Şartları: Öğrencinin genel not ortalamasının ya da merkezi yerleştirmeden aldığı puanın yeterlilik göstermesinin yanı sıra öğrencinin özel yetenek sınavında da başarılı olması gerekir. Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan diploma programlarından, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçiş yapılamaz.

6. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisi ile Diğer Yükseköğretim Kurumları Arasında Yatay Geçiş Yapılabilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu kurumlardan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10. maddesinde sayılan fiiller nedeniyle başarısızlık veya disiplinsizlik nedeniyle ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar. Diğer sebeplerle ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir.

B- KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ 

Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversite içinde ilgili bölümler arasında da belli şartları yerine getirdikleri takdirde yatay geçiş yapabilirler.

Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

Aynı yükseköğretim kurumunda, aynı programlarda birinci öğretimden, ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın geçiş yapılabilir.

Yetenek sınavı ile girilen programlara geçişte, diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma program için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş olurlar.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER