Üniversite tercihi yaparken bu endekse de bakmak gerekli

LYS sonuçları sonrası adaylar üniversite tercihleri öncesinde hangi kriterlere bakıyor. Bugün üniversitelerin gelişim ve yenilikçilik sıralamasını gösteren bir liste var.

ntv.com.tr 12.07.2017 - 09:40 |

LYS sonuçları ertesi bugün bir başka veriyi daha sizlerle paylaşacağım.

TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016’ yılı sıralaması, tercih aşamasında  işinize oldukça yarayacak ve sizlere yol gösterecek.

Bundan 3-5 yıl öncesine kadar bu türden veriler elimizde yoktu. İki gündür verdiğimiz bu endeksler, gerçekten çok önemli veriler, bunları ciddiye alın. Tercihleri yaparken, elinizdeki tek veri, üniversitelerin taban puanları ya da yüzdelik dilimleri olmasın. Onları da kullanın, ama bunları ‘pas’ geçmeyin...

Kanımca bu endeks, detaylı ve etraflı bir ölçüm ve çalışmaya dayandırılıyor. Bu endeksin oluşturulması Türkiye ve akademik camia açısından ve tercihleri yaptığımız şu günlerde adaylar açısından son derece yararlı bir gelişme...

Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi 5 boyuttan oluşuyor:

1. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği

2. Fikri Mülkiyet Havuzu

3. İşbirliği ve Etkileşim

4. Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü

5. Ekonomik Katkı ve Ticarileşme

Üniversitelerimizin sektörle, sanayicilerle daha fazla iş birliği yapmasını amaçlıyoruz. Üniversitenin kapısı sanayiciye, sanayicinin kapısı da üniversitelere açık olmalı. Okuyan öğrenciler de bu işbirliği sayesinde okuduklarını uygulama olanağı bulsunlar. Üniversite, sanayicinin ihtiyaç duyacağı bilgiyi üretmeli; sanayici de, sorunlarını aşmak için üniversiteye başvurmalı.

Akademisyenlerimizin bir ayağı sanayinin içinde bulunmalı. Sadece üniversitede, sınıflarda, laboratuvarlarda çalışarak, ekonomik ve sosyal faydaya dönüşen nitelikli bilgi üretilemez. Üniversite mezunu gençlerin girişimci ve yenilikçi bireyler olmasında üniversitelere önemli sorumluluk düşüyor. Üniversite, ‘ileri lise’ boyutunun çok daha ötesine geçmeli...

Beş yıl önce başlatılan endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen ve yol gösteren bir sıralamaya dönüştü.

Bu endeks, üniversitelerin eğitim kalitesine göre sıralandığı bir liste veya en başarılı veya en başarısız üniversiteyi ortaya koyan bir sıralama değil. Bu endekste dikkate alınan, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları...

Üniversitelerimiz için girişimci ve yenilikçi olmak, bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk. Bu endeks, üniversitelerimize adeta bir ayna tutuyor, girişimcilik ve yenilikçilik alanında neyi doğru ve neyi eksik yaptıklarını kendilerine gösteriyor.

Endeks sıralamasına, öğretim üyesi sayısı 50’nin üzerinde olan 152 üniversite dahil edildi. Endeksin veri toplama sürecine 221 kurum katkı sağladı.

Şu anda dünya ile yarışan, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda üniversitemiz var. Halbuki Türkiye gibi potansiyeli güçlü bir ülkenin, dünyada ilk 500’de en az 10’un üzerinde üniversitesinin olması gerekiyor.  Eğer dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olacaksak, kurumlarımızı da dünya çapında lider kurumlara dönüştürmeliyiz. Özellikle üniversitelerimizi, dünya çapında bilim yapılan ve teknoloji üretilen merkezler haline getirmeliyiz.

İŞTE İLK 50 ÜNİVERSİTE

İlk 50’nin yer aldığı listedeki üniversitelerden 36’sı devlet, 14’ü ise vakıf üniversitesi. Bu yılın birincisi, 95,3 puanla Sabancı Üniversitesi, ikinci sırada 85,80 puanla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üçüncü sırada ise 82,63 puanla Bilkent Üniversitesi bulunuyor.

Görüyoruz ki son yıllarda üniversitelerimiz bünyesinde girişimcilik ve yenilikçiliğe dair önemli adımlar atılıyor. Gençlerimiz de artık kendi işlerini kurmanın, girişimci olmanın hayallerini kuruyor. Dolayısıyla üniversitelerimiz için girişimci ve yenilikçi olmak, bir tercih meselesi değil, bir zorunluluk. Biz de bu endeksi yayınlayarak, tercih aşamasında bulunan gençlerimize daha bilinçli karar vermelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER