'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019' raporu yayımlandı

Yükseköğretim tarihimizde ilk kez geçtiğimiz sene “Yeni YÖK” tarafından yayımlanan, ülkemizdeki vakıf yükseköğretim kurumlarına ait akademik, idari ve mali verileri içeren raporun ikincisi olan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” kitapçığı yayımlandı.

02.07.2019 - 14:32 | | Son Güncelleme : 02.07.2019 - 15:00

Yükseköğretim sistemimizde yer alan vakıf yükseköğretim kurumlarına ait en kapsamlı verileri içeren ilk rapor olma özelliğine sahip olan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018” kitapçığı, geçtiğimiz yıl YÖK tarafından yayımlanarak bütün kamuoyunun istifadesine sunulmuştu.

Özellikle paydaşlar tarafından büyük ilgi gören rapordaki bilgiler YÖK tarafından 2019 yılı verileriyle güncellenerek yenilendi. Sistemin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyan detaylı bilgi ve mali veriler yine raporda yer aldı.

2019 VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYRINTILI RAPORU İÇİN TIKLAYIN

BU YIL İLK KEZ PAYLAŞILAN BAZI AKADEMİK VE MALİ VERİLER DE DİKKATİ ÇEKTİ

Vakıf yükseköğretim kurumlarımız, akademik, mali ve idari açılarından değerlendirilirken bu yıl ilk kez paylaşılan bazı yeni akademik ve mali veriler de (Reklam tanıtım giderleri, ar-ge giderleri vb.) dikkati çekti. Bir kaç örnek vermek istersek:

Vakıf yükseköğretim kurumlarının 2017-2018 olağan denetimi sonucu YDK tarafından hazırlanan nihai denetim raporlarına göre toplam ar-ge bütçesinin 1.595.540.664,66 TL, toplam öz kaynaklı ar-ge bütçesinin ise 41.399.081,37 TL olduğu tespit edilmiştir. Dış kaynaklı ar-ge bütçesinin yüksek olması, üniversitelerimizin farklı projelerle kaynak bulması sevindirici. Ancak her üniversitemizin ar-ge’ye aynı önemi vermediği görülmektedir.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 30 vakıf yükseköğretim kurumunun öz kaynaklı araştırma proje bütçesinin bulunmadığı ancak 22’sinin dış kaynaklı proje bütçelerinin olduğu, 8 vakıf yükseköğretim kurumunun araştırma için hiç harcama yapmadığı tespit edilmiştir.

REKLAM TANITIM GİDERLERİ İLE AR-GE, KÜTÜPHANE HARCAMALARI KARŞILAŞTIRILDI

Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın reklam-tanıtım giderleri ile ar-ge, kütüphane harcamaları gibi giderleri karşılaştırdığımızda öz kaynaklarını diğer kalemlere göre kat be kat reklam-tanıtıma ayıran kurumların olduğu görülmüştür.


Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2016-2017 eğitim öğretim döneminde reklam-tanıtım için toplamda 194.823.441,9 TL harcama yaparken bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim yılında toplamda %12,7 artarak 219.476.023,6 TL’ye ulaşmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tanıtım ve reklam harcamalarına bakıldığında ortancasının 1.966.075,6 TL olduğu görülmektedir. Bu rakam kütüphaneye yapılan harcamaların ortancası ile kıyaslandığında yaklaşık 6 katı olduğu görülmektedir.

YÖK olarak tercihimiz, üniversitelerin marka değerleriyle, yaptıkları projelerle ön plana çıkmasıdır.

KÜTÜPHANELERİN FİZİKİ ŞARTLARINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ

YÖK olarak, kütüphane olanaklarına ayrıca önem veriyoruz. Vakıf yükseköğretim kurumlarımıza yaptığımız yerinde incelemelerimizde muhakkak okuma salonlarının durumuna, kütüphane ortamlarının ferah olup olmadığına bakıyor, basılı ve dijital kaynakların güncelliğine vurgu yapıyoruz. İyi kütüphanelerin, çalışma alanlarının olması öğrencilerin kampüslerde daha mutlu ve verimli vakit geçirmesini sağlayacaktır.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2016-2017 eğitim öğretim döneminde kütüphane için toplamda 53.073.027,83 TL harcama yaparken bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim döneminde %13,5 oranında artarak toplamda 60.242.501,52 TL’ye ulaşmıştır. Kütüphane alanlarında %40, basılı kitap sayısında ise %19 oranında artış meydana gelmiştir.

Özellikle yeni kurulacak olan vakıf yükseköğretim kurumlarının planlamalarında, kütüphanelerin kaynak ve alan olarak yeterli kapasiteye sahip olmaları ve öğrenci ve öğretim üyelerinin çalışma koşullarına uygun, ferah alanlar olarak tasarlanmalarının altı özellikle çizilmekte birlikte daha önce kurulmuş olan kütüphanelerin de kapasitelerinin arttırılması istenmektedir.

ÖĞRENCİ BAŞINA CARİ GİDER ORTALAMASI ARTMALI

2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortancası 9.724,38 TL iken 2017-2018 eğitim öğretim döneminde öğrenci başına cari gider ortancası %23,3 oranında artarak 12.992,79 TL’ye yükselmiştir.

Genel olarak cari giderlerin çok yüksek olmaması beklenmekle birlikte, farklı programlara göre kabul edilebilir sınırların altında olması da istenen nitelikli eğitim-öğretim süreçlerine yönelik gerekli harcamaların yapılmadığına yönelik endişe doğurmaktadır.

Yine 25 vakıf yükseköğretim kurumunun öğrenci başına cari gider harcamasının 10.000 TL’nin altında yer alması da dikkat çeken bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Yükseköğretimde kalite yolculuğumuzda bu kurumlarımızın da üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz

“Yeni YÖK” olarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızın araştırma geliştirme faaliyetlerinin artması, ilgili programlarının kazanımlarının elde edilebileceği alt yapı ve laboratuvar ortamlarının sağlanması, kütüphane imkânlarının geliştirilmesi ve öğretim elemanları ve öğrencilerinin sosyo-kültürel faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarına da karşılık veren yapıya kavuşmasını istemekteyiz.

Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımız ülkemizin kalkınmasında muharrik güçtür. Daimi tekâmül esaslı bir faaliyet içinde nihai varış noktası olmayan kalite yolculuğumuzda bu kurumlarımızın üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz.

“ŞEFFAFLIK VE VERİ PAYLAŞIMI” ESASLI BU TARZ RAPORLARIMIZ DENETLEMELERDEN DAHA ETKİLİ

Son yıllarda yapılan denetim süreçlerindeki iyileştirmeler ve mevzuat değişikleri olumlu sonuçlar doğurmuştur. Şuna inanıyoruz ki; “şeffaflık ve veri paylaşımı” sistemin değerlendirilmesi ve iyileşmesi için YÖK denetimlerinden daha fazla olumlu sonuçlar üretecek özelliktedir.

“Yeni YÖK” olarak şeffaflık ilkesine uygun olarak elimizdeki verileri paylaşmaya devam edeceğiz…

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER