Yazıda değindiğim konuyu acaba kaç kişi biliyor?

Anadolu’da kurulan ilk Türk Cumhuriyeti hangisidir, desem…

ntv.com.tr 24.12.2019 - 07:52 |

Ne saçmalıyorsun, dersiniz!

Ne dediğimin farkındayım…

Türkiye ve Cumhuriyet kelimeleri…

Anadolu’da…

İlk defa…

Resmi bir belgede…

Yani…

Anayasada…

‘Kars Demokratik Cumhuriyeti’ ibaresinde kullanılmıştır!

***

Devam etmeden önce…

MEB’e sağlam sitemde bulunacağım…

Bu bilgi…

Neden tarih ders kitaplarında anlatılmıyor…

Neden bu bilgi…

Çocuklarımıza öğretilmiyor?

Tarihimizi neden…

Eksik öğreniyoruz?

***

Sayın Milli Eğitim Bakanı…

Sizden ricam…

Talim Terbiye Kurulu’nu bir uyarsanız da…

Şu eksik kalan bilgiye…

Bir el atsa!

***

Şimdi…

Devam edelim…

İmzalanan…

Mondoros Mütarekesi…

Osmanlı Ordusunun…

Güney Kafkasya’dan çekilmesini öngörüyordu...

Osmanlı Devleti…

Bu hükme uyarak…

Ordusunu bu bölgeden çekmek zorunda kaldı...

Bölge…

Ermeni işgaline açık hale gelince…

Bölgenin ileri gelenleri…

5 Kasım 1918’de…

‘Kars İslam Şurası’ adıyla örgütlendi...

14 Kasım’da yapılan kongrede…

‘Milli İslam Şurası Merkez-i Umumisi’ adıyla hükümet kuruldu…

Şura…

17 Ocak 1919’da yerini…

‘Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkate-i Milliyesi’ne bıraktı…

25 Mart 1919’da ise…

‘Cenubi Garbi Kafkas Hükümet-i Cumhuriyesi’ adını aldı…

Kars, Ardahan, Artvin, Batum, Gümrü, Nahçıvan, Ordubad…

Cumhuriyetin sınırları içinde kabul edildi…

***

Geçici hükümet…

18 maddeden oluşan bir anayasa kabul etti...

Kurulan devletin bayrağında…

Yeşil ve kırmızı zemin üzerinde…

Ay ve yıldız bulunuyordu...

131 vekilin bulunduğu mecliste…

12 bakanı olan…

Bir hükümet oluşturuldu...

Kabinede…

Pavlo Camusev , Stefani Vafiades ve Matyev Radjinsky isimlerinde…

Üç hristiyan bakan da yer aldı...

***

Anadolu’daki ilk sivil anayasada...

‘Türkiye’ kelimesi…

İlk kez bu metinde kullanıldı!

Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesi de…

Yine bu anayasa ile oldu!

18 yaşını bitiren tüm kadın ve erkeklerin…

Oy kullanma hakkı…

25 yaşını dolduranların da…

Seçilme hakkı…

Bu anayasayada yazıldı!

***

Henüz…

Türkiye Cumhuriyeti kurulmadığı halde…

Anayasa’da…

Anadolu’dan ‘Türkiye’ diye bahsedilmesi…

Dikkat çekiciydi!

Anayasa’nın yapısı…

Laik ve demokratikti!

Kars Demokratik Cumhuriyeti…

Anyasası, bayrağı, ordusu ve parası ile…

Tam teşekküllü bir yapıya sahipti...

***

Kars Demokratik Cumhuriyeti toprakları…

13 Nisan 1919’da İngilizler tarafından işgal edilerek…

Varlığına son verildi...

Bakanlar kurulunun 12 üyesi…

Önce Batum’a…

Ardından…

Malta’ya sürgüne gönderildi...

***

Anadolu’nun ilk Cumhurbaşkanı…

Cihangirzade İbrahim Bey…

1 Aralık 1918’de seçildi…

19 Nisan 1919’da İngilizler tarafından devrilerek…

Sürgüne gönderildi...

***

Bu müdahaleden tam bir ay sonra…

Gazi Mustafa Kemal…

Samsun’a çıktı…

Ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı...

Böylelikle…

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri…

Anadolu’da…

Ebediyete kadar atılmış oldu…

YAZARA AİT DİĞER MAKALELER