NTV

Pozitif düşünce ve duygular bizi nasıl etkiler?

Yaşam

Pozitif Psikoloji alanında önde gelen araştırmacılardan olan ve ‘Pozitif Duygu Genişletme ve İnşa Etme Teorisi’ni geliştiren Barbara Fredrickson, pozitif duyguların etkileri üzerine son zamanlarda yapılan çalışmanın bulgularını özetlemiş, sonuçları dört ana başlık altında toplamıştır.

Pollyanna Haklı mıydı ?

Pozitif düşünce ve duygular bizi nasıl etkiler?

1) Mutluluk, Sağlık ve Refah

Pozitif Psikoloji alanında önde gelen araştırmacılardan olan ve ‘Pozitif Duygu Genişletme ve İnşa Etme Teorisi’ni geliştiren Barbara Fredrickson, pozitif duyguların etkileri üzerine son zamanlarda yapılan çalışmanın bulgularını özetlemiş, sonuçları dört ana başlık altında toplamıştır :

İlk olarak, pozitif duygular insanların zihin yapılarını etkiler:

• dikkat alanını genişletir

• davranış şekillerine yenilerini ekler

• sezgileri güçlendirir

• yaratıcılığı artırır

İkinci olarak, pozitif duygular insanların vücut sistemlerini etkiler:

• negatif bir etkinin kardyovasküler artçı etkilerinden çabuk kurtulmayı sağlar

• frontal beyin asimetrisini değiştirir

• bağışıklık sistemi faaliyetlerini artırır

Üçüncü olarak, pozitif duygular hem akli hem de fiziksel sağlıkla ilgili olumlu sonuçlara işaret eder:

• güçlüklere direnmek

• artan mutluluk seviyesi

• psikolojik büyüme

• daha düşük kortizol (stres altında salgılanan ve bağışıklık sistemini zayıflatan bir hormon) seviyesi

• stres altında sert tepkilerin daha az verilmesi

• müteakip günde ağrılarda azalma

• rinovirüslere direnç

• kalp krizi vakalarında azalma

Dördüncü ve son olarak, pozitif duygular insanların yaşam süreleri üzerinde de etkili olmaktadır. Ünlü bir çalışmada , 1930 yılında rahibe olarak Katolik Kilisesi’ne katılan 180 kişinin elyazısı otobiyografilerindeki duygusal içerik incelenmiş ve o yazılar yazıldıktan 60 yıl sonra, yaşları artık 75-95 arasında değişen rahibelerin hala hayatta olmaları da buna bağlanmıştır. Araştırmaya göre, bu otobiyografilerde ifade edilen pozitif duygular ile rahibelerin uzun ömrü birbirleriyle güçlü biçimde bağlantılıdır. Duyguları diğerlerine göre daha olumlu olan rahibeler, yaklaşık 10 yıl daha uzun yaşamışlardır.

Mevcut araştırmalar, pozitif duyguların yaşamımızın her alanında olumlu etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur; zihinsel işlev, duygusal ve fiziksel direnç, hatta uzun ömür. Fredrikson, bulguların önemli bir mesaj taşıdığını söyler: “İnsanlar pozitif duyguları hem kendi içlerinde beslemeli, hem de başkalarında güçlendirmelidirler. Bunu sadece ulaşılacak bir amaç olarak görmemeli, zaman içinde psikolojik büyümeyi, daha iyi bir psikolojik ve fiziksel esenliği mümkün kılan araç olarak kabul etmelidirler.”

Saygılarımla,
Peter Mark Adams
petermarkadams@gmail.comMutluluğun genellikle bir sonuç, birşeyler iyi gittikten sonra deneyimlenen bir his olduğunu düşünürüz. Ancak, pozitif duyguların hem sosyal yaşamda, hem de iş yaşamında başarıya etki eden bir faktör olduğu da görülmüştür . Örneğin, ergenliğin sonunda pozitif duygular, maddi bağımsızlık, mesleki başarı ve gençlik çağlarında otonom çalışma gibi kavramlara işaret etmektedir. Araştırmacılar, mutluluğun sosyal yaşam ve iş yaşamı ile ilgili ciddi konulardaki önemli etkisini ortaya koymuşlardır :

Sosyal Yaşam

• Daha çok popülerlik

• Kişisel ilişkilerin ve evliliğin zor şartlara daha dirençli olması

• Evliliği kaldırabilmeye yarayan özelliklere daha fazla sahip olma

• Tekrar evlenmeyi kaldırabilen özelliklere daha fazla sahip olma

İşe Alınma ve İş Kalitesi

• Daha yüksek ikinci görüşmeye çağrılma şansı

• Daha düşük iş kaybetme olasılığı

• Daha yüksek yeni iş bulma şansı

• Üstlerin değerlendirmelerinde yüksek puanlar alma

İş Hayatı

• Daha yüksek gelir

• İşte serbesti ve çeşitlilik

• Daha düşük işe gitmeme süresi

Mutluluğun incelenen tüm yaşam alanlarındaki etkileri çarpıcı biçimde olumlu çıkmıştır. Durum böyleyken, mutluluk seviyemizi yükseltmek için neler yapabiliriz? Herhalde bunun için atılacak ilk adım, kendimizi fark etmek, kendimize yönelik farkındalık seviyemizi yükseltmektir. Kendimizi ne kadar sık olumsuz düşünce ve duygular içerisinde buluyoruz? Genel olarak farkındalığımızı artırmak için kendi içimizde yaptığımız konuşmalar kadar diğer insanlarla nasıl etkileşime girdiğimize de dikkat etmeliyiz. İleride de göreceğimiz gibi, olumlu düşünüce ve duygularımızın olumsuz olanlara oranı, başarı veya başarısızılık konusunda önemli bir gösterge olma nitelği taşımaktadır.

Saygılarımla,
Peter Mark Adams
petermarkadams@gmail.com