NTV

Tam gün yasasına iptal

Sağlık

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine sağlık alanında yapılan tam gün yasası düzenlemesini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi'nden tam gün yasasına iptal kararı geldi.

Anayasa Mahkemesi, hekimlerin muayenehane açmasını yasaklayan 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin devlet memuru, öğretim üyesi, TSK ve GATA'daki doktorlarla ilgili bölümlerini iptal etti.

Böylece devlet memuru statüsündeki öğretim üyeleri muayenehane açabilecek.

Devlet üniversitesi hastaneleri, TSK, GATA gibi değişik kurumlarda çalışan hekimlere çalışma yasakları getiren 650 sayılı KHK’nın iptali istenen 38. maddesi, “Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamaz” hükmünü içeriyordu.

YENİ DÜZENLEME İÇİN 6 AY SÜRE
Ancak yüksek mahkemenin iptal gerekçesinin yetki yönünden olduğu bildirildi. Mahkeme, düzenlemenin adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren bir yasada yer almasını iptal etti.

Yeni bir düzenleme yapılması için de hükümete 6 ay süre tanındı.