2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de

2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan genelgede, “Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecek.” denildi. Genelgede ayrıca, “Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek.” ifadeleri yer aldı.

2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi Resmi Gazete'de

2024-2026 Dönemi Programı Hazırlıkları Genelgesi, ’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 döneminde 11. Kalkınma Planı’nın uygulandığı hatırlatıldı.

Genelgede, bu dönemde temel hedef olan sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapma, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını koruma, yurt içi tasarrufları artırma, cari işlemler açığını azaltma, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirme ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumanın temel öncelikler olduğu aktarıldı.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların gelecek dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

“Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir.”

ZORUNLU HALLER DIŞINDA PROGRAMA YENİ PROJE ALINMAYACAK

2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı ifade edilen genelgede, ayrıca OVP ile uyumlu olmak kaydıyla kamu idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı belirtildi.

Proje bazında ödenek, teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği aktarılan genelgede, “Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2024 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.” denildi.

Genelgede, bütün kuruluşların 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarıyla ilgili olarak bundan sonraki süreçte belirtilen hususlar ile “2024-2026 Dönem Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları, tavan içinde kalmak kaydıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığının 15 Haziran 2023 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusu’na istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle kaya.sbb.gov.tr adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri gerektiği kaydedildi.

Genelge ekinde 2024-2026 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'ne yer verildi.

Sayfa Yükleniyor...