Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarları 4 kat artırıldı

Ticaret Bakanlığından yetki alarak hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz edeceği teminat mektubu tutarlarında yüzde 300'lük artışa gidildi.

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin teminat mektubu tutarları 4 kat artırıldı

Bakanlığı tarafından hazırlanan Posta ve Hızlı Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresine temsil yetkisi tanınması ile bazı eşyaların gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, yetki kapsamı işlemlere ilişkin sonradan yapılacak kontroller sonucu doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 1 milyon lira, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 2 milyon liralık teminat mektubu ibraz edilecek. Söz konusu tutarlar daha önce 250 bin lira ve 500 bin lira olarak uygulanıyordu.

Bugünden önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz ettiği teminat mektupları, 29 Eylül 2023'e kadar belirtilen tutarlara göre yenilenecek veya eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilecek. Bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutarlara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınacak.

Tebliğle, kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri artırıldı. Adana, İskenderun, Kütahya ve Gaziantep Havalimanı gümrük müdürlüklerinden de artık söz konusu işlemler yapılabilecek.

Sayfa Yükleniyor...