ORBİS'in hızlı ve güvenli çalışmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi

Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı merkez ve taşra teşkilatınca üretilen verilerin işlenmesi ile iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi için geliştirilen Orman Bilgi Sistemi'nin (ORBİS) hızlı ve güvenli bir biçimde kullanılmasına, Sistem üzerinde verilerin güvenilir ve doğrulanabilir olarak üretilmesine, kullanılmasına ve paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

ORBİS'in hızlı ve güvenli çalışmasına yönelik usul ve esaslar belirlendi

"Orman Genel Müdürlüğü Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, OGM'ye bağlı merkez ve taşra teşkilatının faaliyet ve süreçlerindeki iş ve işlemleri neticesinde elde ettiği verilerin elektronik ortamda üretilmesi, iletilmesi, paylaşılması ve saklanması gerekecek. Ancak zorunlu hallerde veriler, fiziksel olarak üretilecek, iletilecek ve saklanacak.

ORBİS'te yapılan işlemler oluşturulan modüller üzerinden gerçekleştirilecek.

Sistem üzerinde oluşturulan belgeler güvenli elektronik imzayla imzalanacak. Bunun mümkün olmaması halinde belgeler ilgili mevzuatına uygun hazırlanacak.

ORBİS üzerinden yapılan tüm işlemler için izleme kaydı (log) tutulacak.

Sistem üzerinde verinin eksik, hatalı veya yanlış olduğunun tespiti halinde düzeltme işlemi mevcut veriye müdahale edilmeden yeni veri girişi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek.

Yönetmeliğin yayımı tarihinde mevcut olan ORBİS kayıtları, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirilecek.

Sayfa Yükleniyor...