Rapor: Depremin Türkiye ekonomisine maliyeti 150 milyar dolar

Deprem bölgesinin kalkınması için gerekli olan tutar 150 milyar dolar olarak tahmin edildi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) raporuna göre, yaşanan depremler ekonomik büyümeyi de 1,2 puan aşağı çekecek.

Rapor: Depremin Türkiye ekonomisine maliyeti 150 milyar dolar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5 yıllık kalkınma döneminde 150 milyar dolarlık maliyet yaratması bekleniyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) deprem felaketinin, ülke ekonomisi üzerindeki etkisi hakkında bir rapor hazırladı.

Yapılan çalışma; deprem kaynaklı ve yıkımın 11 ildeki yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ını etkilediğini gösterdi.

Tahminlere göre, üstyapı ve altyapı inşaat, güçlendirme ve onarım maliyetleri 88 milyar dolar civarında olacak.

Bu maliyetin yarısının kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi öngörülürken, en büyük ikinci maliyet taşıt, demirbaş, stok ve tüketim malları kaynaklı kayıplar olarak gösterildi.

Bu kalemin de büyüklüğü 35 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Depremin etkilediği nüfusa yapılacak barınma, bakım, eğitim ve istihdam gibi cari desteklerin 17 milyar dolar seviyesinde olacağı öngörüldü.

Sadece geçici barınma desteklerinin bir yıllık maliyeti 4 milyar dolar olarak hesaplandı

Raporda, "Ayrıca uzun vadede Türkiye'nin kalkınma modelini afetlere göre yeniden şekillendirmesinin yaratacağı finansman ihtiyacı da, kamu maliyesi üzerinde önümüzdeki 10 yıl boyunca kayda değer bir ek yük yaratacaktır" tespitine yer verildi.

BÜYÜMEYE DEPREM REVİZYONU

2023 yılında ekonomik büyümenin, deprem öncesi öngörülen baz senaryoya göre 1,2 puan daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor.

bölgesinde yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin artması öngörülürken,, deprem sonrası kalkınma programının en verimli ve etkili şekilde yürütülmesi için uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması tavsiye ediliyor.

Sayfa Yükleniyor...