Satıcı ve tüketiciler, ürün güvenliği kurallarını veri tabanından öğrenecek

Ticaret Bakanlığı, ülkedeki tüm ürün güvenliği uygulamalarına ilişkin "Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı"nı uygulamaya aldı. Veri tabanında, satışa sunulan hemen her alandaki ürünün taşıması gereken teknik nitelikler, o alandaki düzenlemeler ile ilgili kuruluşun iletişim bilgileri kamuoyuyla paylaşılıyor.

Satıcı ve tüketiciler, ürün güvenliği kurallarını veri tabanından öğrenecek

Ürünlerin, teknik düzenleme ve standartlara uygun üretilip belgelendirilmesi, ürün güvenliği açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye'de ürün güvenliğine ilişkin temel kurallar, Bakanlığı'nca hazırlanan ve Mart 2021'de yürürlüğe giren "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" kapsamında uygulanıyor.

Kanunla ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kanun, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesini şart koşarken iktisadi işletmecilerle birlikte ilgili diğer tüm tarafların bu kapsamdaki görev ve sorumluluklarını da düzenliyor.

GÜNCEL LİSTENİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANMASI GEREKİYOR

Kanunla dış ticarete konu ve iç piyasaya arz edilen ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan-bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını sağlaması, teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olması hedefleniyor.

Söz konusu kanun ve uygulama yönetmeliklerine ilişkin olarak da iktisadi işletmecilerin bilgilendirilmesi öngörülüyor.

Buna göre, Bakanlığın, kanun ve kanunun uygulama mevzuatından kaynaklanan ürün gereklilikleri, bu kapsamda iktisadi işletmecilerin hakları, yükümlülükleri ile diğer kurallara ilişkin bilgileri ve yürürlükte olan teknik düzenlemelerin güncel listesini internet sitesi üzerinden yayımlaması gerekiyor.

YETKİLİ KURULUŞUN İRTİBAT BİLGİSİ DE YER ALIYOR

Ürünlere dair teknik düzenlemeler, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, görev alanları kapsamında farklı bakanlıklar/kamu kuruluşları tarafından yürürlüğe konulup uygulanıyor.

Teknik düzenlemelerin güncel listesi, ürün kapsamı ve her bir ürün grubu için piyasaya arz gerekliliklerini ayrı ayrı açıklayan ve her bir teknik düzenleme özelinde sorumlu yetkili kuruluşların irtibat bilgilerini içeren "Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı" Bakanlık tarafından faaliyete alındı.

Başta iktisadi işletmeciler olmak üzere tüketiciler ve ilgili tüm tarafların bilgi alabilecekleri siteye "https://urunkurallari.ticaret.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

ÜRÜNLERE AİT GEREKLİLİKLER SIRALANIYOR

Sitede, ürün güvenliğine yönelik çerçeve mevzuat ve ürün güvenliği rehberlerinin yanında, her bir ürüne özel güvenlik kuralları yer alıyor.

Asansörler, basınçlı kaplar, aerosol kaplar, deterjanlar, elektrikli materyaller, kişisel koruyucu donanımlar, gıda ürünleri, gübreler, alkollü içkiler, gaz yakan cihazlar, deniz taşıtları, içme suları, telekomünikasyon araçları, kozmetik ürünler, ölçü aletleri, oyuncaklar, motorlu taşıtlar, tekstil ürünleri, kazanlar, patlayıcı maddeler, tıbbi cihazlar, tütün ürünleri, yapı malzemeleri gibi hemen her alandaki ürünlere yönelik ürün güvenliği düzenlemesi kullanıcıların bilgisine sunuluyor.

Bu ürünlerin taşıması gereken nitelikler de belirtiliyor. Sitede ayrıca, çevrenin korunması ve çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine ilişkin uygulama bilgisine de yer veriliyor.

Sitenin arama motoru vasıtasıyla bilgi edinilmek istenen ürün grubuna ilişkin tarama yapılabiliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sayfa Yükleniyor...