TCMB, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayımladı

Merkez Bankası'nın ''2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi''nde yılın ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefi yüzde 60 olarak belirlendi. Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu.

TCMB, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayımladı

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayımladı.

Daha önce "Para ve Kur Politikası Metni" olarak yayımlanan raporun adı, bu yıl TCMB'nin ortaya koyduğu bütünleşik politika çerçevesini yansıtması amacıyla "Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi" olarak değiştirildi.

Raporda, 2022 yılı gelişmeleri ve TCMB'nin bu gelişmeler karşısında attığı adımlara yer verilirken, 2023 yılı politika çerçevesi hakkında da bilgiler verildi.

Buna göre, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu vurgulanan raporda, bu amaç doğrultusunda, sahip olunan tüm araçların kullanılmaya devam edileceği bildirildi.

Raporda, kalıcı fiyat istikrarını destekleyici bir unsur olarak finansal istikrarın gözetileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"TCMB'nin bütünleşik politika çerçevesi olan Liralaşma Stratejisi güçlendirilerek uygulanmaya devam edilecektir. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Enflasyon Raporu'nda açıklanan tahminler ara hedef olarak kullanılarak, para politikası enflasyonu orta vadeli hedefine kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır. TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Piyasa faizlerinin politika faizleriyle uyumlu seyretmesi sağlanarak parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyici politikalar sürdürülecektir."

''MEVDUATTA LİRALAŞMA HEDEFİNİN YÜZDE 60 OLARAK BELİRLENDİ"

Raporda, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk Lirası'nın ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği dile getirildi.

Bu kapsamda, 2023'ün ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin yüzde 60 olarak belirlendiği aktarılan raporda, "Bankaların fonlama, teminat ve kredi kanallarını kullanım imkanları liralaşma hedefleri doğrultusunda kalibre edilecektir. TL likidite yönetiminde Açık Piyasa İşlemleri (APİ) kanalıyla yapılan fonlamanın payı kademeli bir şekilde artırılacak ve APİ, fonlamanın temel unsuru haline getirilecektir" denildi.

Raporda, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı artıran faaliyetlerin, 2023'te öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu bir şekilde, hedefli kredi politikaları ile destekleneceği vurgulandı.

Dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüleceği ifade edilen raporda, döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacağı bildirildi.

"POLİTİKALAR, BANKACILIK SİSTEMİNDE TL'NİN AĞIRLIĞININ KALICI ARTIRILMASI AMACIYLA GÜÇLENDİRİLECEK"

Raporda, para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerinin güçlendirilmesinin öneminden bahsedilerek, bu doğrultuda, rezerv kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve rezervlerin artırılmasına devam edileceği vurgulandı.

Dijital Türk Lirası Ağı üzerinde ilk ödemelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği anımsatılan raporda, "Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımları ile genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. TCMB, şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimine ve veri paylaşımına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, TCMB'nin kredilerin ani değişimler göstermeyecek şekilde dengeli ve istikrarlı gelişimini sağlayacağının altı çizilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Teminat yapısında uzun vadeli TL cinsi varlıkların payı artırılmaya devam edilirken, kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonunun 2023 yılında öngörülen enflasyon patikasıyla uyumlu olması sağlanacaktır. Kredi, likidite ve teminat politikaları bu amaçlar doğrultusunda kararlılıkla kullanılacaktır. Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikalar, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk Lirası'nın ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edilecektir. Fonlamanın kompozisyonu da liralaşma odaklı olarak para takasının ağırlığının azalacağı bir doğrultuda geliştirilecektir. Rezerv yönetiminde kaynak çeşitliliği politikası ile uluslararası rezervlerdeki istikrarlı artış eğiliminin sürmesi sağlanacaktır. Artan uluslararası rezervler Türk Lirası'nın istikrarını destekleyecektir."

PARA POLİTİKASI KURULU 2023'TE 12 KEZ TOPLANACAK

TCMB'nin 2023 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı ve rapor takvimi de belli oldu.

Buna göre, PPK 2023 yılında 12 kez toplantı yapacak.

Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte toplantı ile aynı gün saat 14.00'te yayımlanacak. PPK toplantısının ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında duyurulacak.

Öte yandan bankanın temel iletişim araçları arasında yer alan Enflasyon Raporu da yılda 4 kez yayımlanacak. Raporun kamuoyu ile iletişiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarıyla tanıtımına devam edilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sayfa Yükleniyor...