Türkiye'nin büyüme performansı belli oldu

Türkiye ekonomisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Büyüme üzerinde tüketici harcamaları etkili oldu. Hanehalkı harcamaları, yüzde 7,3 artışla güçlü iç tüketimin devam ettiğine işaret etti. Bu dönemde inşaat sektörünün performansı dikkat çekti. Deprem bölgesindeki çalışmalar ve hızlanan kentsel dönüşüm faaliyetlerinin etkisiyle inşaatta yüzde 11,1'lik yükseliş yaşandı. İlk çeyrekte uzun zaman sonra net ihracat tarafından pozitif katkı geldi. Yıllıklandırılmış milli gelir ise 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin büyüme performansı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı.

İlk çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 5,5 ile 5,7 büyüyeceğine yönelik tahminler yapılıyordu. Yıllık büyüme ise yüzde 3,2-3,4 civarında öngörülüyordu.

Ekonomistlere göre sıkılaşan para politikasına rağmen yerel seçim öncesi öne çekilen talep birinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkı verdi.

EN YÜKSEK KATKI TÜKETİMDEN

Büyümeye en yüksek katkı 5,5 puanla tüketimden geldi.

Devletin nihai tüketim harcamalarının büyümeye katkısı 0,5 puan olurken, sanayinin büyümeye katkısı 1,04 puan, inşaatın katkısı ise 0,55 puan oldu.

NET İHRACAT POZİTİFE DÖNDÜ

İlk çeyrekte uzun zaman sonra net ihracat tarafından pozitif katkı geldi, net ihracat büyümeyi 1,6 puan destekledi.

Bu dönemde mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 artarken, ithalat yüzde 3,1 azaldı.

HANEHALKI HARCAMALARI HIZLI BÜYÜDÜ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 yükseldi.

İNŞAATIN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Deprem bölgesine yönelik harcamalar ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlanmasıyla inşaat faaliyetleri ciddi artış kaydetti. İnşaat sektörünün büyümeye katkısı yüzde 11,1 oldu. Finans ve sigorta sektörlerinin performansı ise yüzde 2 ile geçen dönemlerin gerisinde kaldı.

GSYH'yi oluşturan diğer faaliyetler incelendiğinde bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 arttı.

MİLLİ GELİR 1,16 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Yıllıklandırılmış milli gelir, bu dönemde 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN PAYI ARTTI

İşgücü ödemeleri, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 yükseldi.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42 oldu.

Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Sayfa Yükleniyor...