Nipah virüsü nedir, belirtileri neler? Nipah virüsü bulaşma yolları

İnsanlarda Nipah virüsü enfeksiyonu, asemptomatik enfeksiyondan (subklinik) akut solunum yolu enfeksiyonuna ve ölümcül ensefalite kadar çeşitli klinik tablolara neden olur.

Nipah virüsü nedir, belirtileri neler? Nipah virüsü bulaşma yolları

Nipah virüsü, DSÖ'nün öncelikli hastalıkların listesinde yer almaktadır. Nipah virüsü, ilk defa Malezya ve Singapur’da 1998 ve 1999 yılları arasında domuzlarda ciddi solunum yolları hastalığına ve insanlarda ensefalitik hastalıklara yol açan bir salgından sonra zoonotik bir patojen olarak tanımlanan bir RNA virüsü olup Paramyxovidae ailesinin bir parçasıdır.

Nipah virüsü domuz gibi evcil hayvanlarda bir dizi hafif ile şiddetli hastalığa neden olabilir. Nipah virüsü, insanlara hayvanlardan (yarasalar, domuzlar) bulaşabilir ve ayrıca doğrudan insandan insana bulaşabilir.

Nipah virüsü (NiV), yeni görülen zoonotik bir virüstür (hayvanlardan insanlara bulaşan bir ). Enfekte kişilerde, Nipah virüsü, asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite (beyin iltihabı) kadar çeşitli hastalıklara neden olur.

Nipah virüsü nedir, belirtileri neler? Nipah virüsü bulaşma yolları - 1

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

İnsan enfeksiyonları asemptomatik enfeksiyon, akut solunum yolu enfeksiyonu (hafif, şiddetli) ve ölümcül ensefalitten oluşmaktadır. Enfekte insanlarda başlangıçta ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri semptomlar gelişirmektedir. Bunu baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç değişikliği ve akut ensefalitiye işaret eden nörolojik belirtiler takip edebilir. Bazı kişilerde akut solunum sıkıntısı da dahil olmak üzere atipik pnömoni ve ciddi solunum problemleri görülebilir. Ciddi vakalarda, 24 ila 48 saat içinde komaya dönüşen Ensefalit ve nöbetler ortaya çıkar.

İnkübasyon süresi (enfeksiyondan semptomların başlangıcına kadar olan aralık) 4-14 gün arasında değişmektedir. Ancak 45 günü bulan inkübasyon süresinin görüldüğü bildirilmiştir.

Akut ensefalitten sağ kalanların çoğunda tamamen iyileşme görülür ancak sağ kalanlarda uzun süreli nörolojik durumların ortaya çıktığı bildirilmiştir. Hastaların yaklaşık% 20'sinde nöbet bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi kalıcı nörolojik sonuçlar devam etmektedir. Sonradan iyileşen az sayıda insanda tekrar kötüleşme görülür veya gecikmiş başlangıçlı ensefalit gelişir.

Sayfa Yükleniyor...