TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı

TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı. TFF, Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasının onanmasını kararlaştırdı.

TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu 01 Aralık 2023 günlü (60) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/35 – K.2023/421

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2022 tarihli kararı ile 30.12.2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürebilirlik Talimatı’nın bazı hükümlerinin iptali için yapmış olduğu itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

2. E.2023/406

Hakem Ferdi Karadoruk’un Merkez Hakem Kurulu’nun 19.09.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

3. E.2023/407

Hakem Burak Cansız Merkez Hakem Kurulu’nun 19.09.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

4. E.2023/408

Hakem Mustafa Kürşad Filiz Merkez Hakem Kurulu’nun 19.09.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

5. E.2023/409

Hakem Ata Yıldırım Merkez Hakem Kurulu’nun19.09.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

6. E.2023/417

Hakem Ata Yıldırım’ın TFF Yönetim Kurulu’nun 04.10.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

7. E.2023/418

Hakem Burak Cansız’ın TFF Yönetim Kurulu’nun 04.10.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

8. E.2023/419

Hakem Ferdi Karadoruk’un TFF Yönetim Kurulu’nun 04.10.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

9. E.2023/420

Hakem Mustafa Kürşad Filiz’in TFF Yönetim Kurulu’nun 04.10.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile,

10. E.2023/422 – K.2023/422

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 01.11.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliği ile,

11. E.2023/434 – K.2023/423

Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü’nün yöneticisi Ecvet Akay ve futbolcusu Mehmet Şirin Soydan’ın AFDK’nın 10.11.2023 tarih ve E.2023-2024/199 - K.2023-2024/199 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü’nün yöneticisi Ecvet Akay’ın ihraç öncesi müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-b maddesi uyarınca 150 gün hak mahrumiyeti ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Ecvet Akay’ın toplam 225 gün hak mahrumiyeti ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü’nün futbolcusu Mehmet Şirin Soydan’ın müsabaka görevlisine yönelik tehdit ve hakaretleri nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

12. E.2023/444 – K.2023/424

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin PFDK’nın 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/407 - K.2023-2024/510 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 224.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 105.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

13. E.2023/445 – K.2023/425

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK’nın 16.11.2023 tarih ve E.2023-2024/401 - K.2023-2024/491 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç’un 03.11.2023 tarihinde bir TV programında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 210.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E.2023/449 – K.2023/426

Bağcılar Evren Spor Kulübü’nün, futbolcusu Sema Baydur’un AFDK’nın 10.11.2023 tarih ve E.2023-2024/322 - K.2023-2024/384 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bağcılar Evren Spor Kulübü’nün, futbolcusu Sema Baydur’un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca verilen 5 resmi müsabakadan men cezasına yönelik itirazının kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin Şiddetli Hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasıyla cezalandırılmasına, oybirliği ile,

15. E.2023/450 – K.2023/427

Adana 05 Ocak Futbol Kulübü’nün futbolcusu Erdeniz Celal İpek’in AFDK’nın 22.11.2023 tarih ve E.2023-2024/333 - K.2023-2024/402 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana 05 Ocak Futbol Kulübü’nün futbolcusu Erdeniz Celal İpek’in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca verilen 5 resmi müsabakadan men cezasına yönelik itirazının kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin Şiddetli Hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezasıyla cezalandırılmasına, oybirliği ile,

16. E.2023/454 – K.2023/428

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Hüseyin Emre Güner ile ilgili AFDK’nın 15.11.2023 tarih ve E.2023-2024/277 - K.2023-2024/322 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Gölbaşı Belediye Spor Kulübü’nün, futbolcusu Hüseyin Emre Güner’in itirazının süre yönünden reddine, oybirliği ile,

17. E.2023/455 – K.2023/429

Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin futbolcusu Yusuf Avcılar’ın PFDK’nın 30.11.2023 tarih ve E.2023-2024/496 - K.2023-2024/608 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ordu Spor 1967 A.Ş. futbolcusu Yusuf Avcılar’ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

Sayfa Yükleniyor...

;