Çiftçiye hangi alanlarda sabit faizle kredi verilecek? (Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, NTV'de anlattı)

Tarım Kredi Kooperatifleri perakende mağaza sayısını artırıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Poyraz, kooperatif ortaklarının faiz oranlarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmemeleri için tarımsal girdilerin sabit faiz oranlarıyla kredilendirilmesi uygulamasına geçtiklerini, çiftçilerin kredide sürprizle karşılaşmayacaklarını bildirdi.