N Hayat... Gıda israfıyla mücadele

02.12.2016 - 12:30

Son kullanma tarihi geçen ürünler raftan kaldırılmıyor. Bu ürünlere özel açılan marketler, gıdaların insan sağlığı için tehlike oluşturup oluşturmadığını inceledikten sonra satış yapıyor.

Öneriler